توضیحات

مدیریت فرایند کسب و کار چیست؟

در سال‌های اخیر، رویارویی کسب و کارها با چالش تغییرات سریع محیطی، موجب شده است که فرایندها به دلیل ارتباطات متقابل مؤلفه‌های درونی خود و تاثیرات متقابل خود با محیط، پیچیدگی بسیاری را نشان دهند. لذا سازمان‌ها برای سازگار شدن با محیط‌های پیچیده امروزی به قابلیت‌های مدیریت فرایند کسب و کار توجه بیشتری نشان می‌دهند. شرکت ها، به خصوص سازمان های پیچیده نیازمند فرایند های مستند و استاندارد و روش هایی برای دستیابی به سطوح بالایی از کیفیت و بازدهی هستند. نتایج بدون بازده و خیلی کم؛ فراوانی و خلاقیت از بین رفته است. هنوز هم یافتن آموزش در بهبود فرایند و حتی رنجی از ابزارهای پیچیده در دسترس که بتواند حرفه ای ترین ها را پیشگام داشته باشد، مشکل است.
در این رابطه دیدگاه موجود این است که مدیریت عملکرد یکی از اجزای مهم در به کارگیری مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) است. مدیریت فرایند کسب و کار بر مدیریت منابع و یک سلسله از سیستم‌های ارزیابی متکی است که چنین سیستم‌هایی، تنظیم اهداف، کنترل جریان‌ها و انجام اقدامات اصلاحی را آسان می نمایند. کاربرد مدیریت فرایند کسب و کار از طریق مدیریت صحیح عملکرد موجب توسعه و رشد سازمان می گردد.
سیستم مدیریت عملکرد به عنوان یکی از مهم ترین وظایف مدیریت سازمان شناخته می‌شود و معمولاً سازمانها و به ویژه شرکت های تولیدی در عین جاری سازی آن، نتایج شفاف و مدونی از اجرای سیستم مدیریت عملکرد ندارند. انجام صحیح و اصولی مدیریت عملکرد استراتژیک بر به سازی و افزایش توانمندی نیروی انسانی پوشیده نیست. نیروی انسانی به عنوان بزرگ ترین سرمایه یک سازمان همواره مورد توجه هر سازمان دولتی  و خصوصی است.
مدیریت کسب و کار مجموعه فرایندهایی است که به سازمان‌ها کمک می نماید تا کارایی کسب و کار خود را بهبود ببخشند. در واقع این مجموعه فرایندها کارایی و اثر بخشی هر سازمان را با خودکار نمودن فرایند کسب و کار آن سازمان بهینه می کنند. از مدیریت کسب و کار (BPM) تحت عنوان مهندسی مجدد فرایندها (BPR) هم یاد می‌شود. بسیاری از شرکت‌ها دارای فرایند‌های کسب و کار وجود دارند که این فرایند‌ها برای مدل کسب و کار آن شرکت منحصر به فرد خواهد بود. از آنجایی که این فرایندها با توجه به شرایط خاص بازار، چندین بار تکامل می‌یابند، راه کار BPM که انتخاب می کنند، باید بتواند خود را با شرایط و نیازمندی‌های شرکت در پاسخ به شرایط جدید انطباق دهد.شرکت‌ها برای بهره‌گیری اثر بخش از BPM باید تنها به داده‌ها و مدیریت داده‌ها متمرکز نشوند، بلکه شیوه فرایند‌گرا را انتخاب نمایند. این شیوه تفاوتی بین کارهای انجام شده توسط انسان یا کامپیوتر قائل نمی‌شود.
درجه‌ای از عملکرد عالی که یک مؤسسه می‌تواند به آن دست یابد به جریان فرایند کسب وکار که مؤسسه آن را تحت اختیار خود درآورده است، وابسته است. برای عملکرد بهتر وکارایی بیشتر در خصوص جریان فرایند کسب وکار مؤسسات و سازمان ها نیاز به یک ابزار اندازه گیری یکپارچه دارند که عدم وجود آن سبب ایجاد مشکلاتی برای سازمانها گردیده است در این تغییرات جهانی، عملکرد بهتر سبب رقابت پذیری مؤسسات می‌شود. یک مؤسسه نمی تواند فقط با چالش های درونی بهبود فرایند کسب وکار به سوی عملکرد بهتر سوق یابد.
مدل سازی فرایند کسب وکار یکی از ابزارهای کسب وکار می‌باشد که به یک مؤسسه کمک می نماید که به مزایای رقابتی دست پیدا کند و بهبود عملکرد کسب وکار و جریان فرایند کسب و کار می‌تواند یک نماینده بصورت سیستماتیک و طراحی شده توسط مدل تحلیل فرایند کسب وکار انجام یافته باشد. طراحی دوباره در یک مؤسسه می‌تواند سبب مزایایی از لحاظ رقابت پذیری گردد.

 

مدیریت کسب و کار موفقکتاب  «مدیریت کسب و کار فرایند موفق: برای کسب نتیجه به چه چیزی نیاز دارید؟» به نویسندگی پائولا برمن (Paula K.Berman)، این خلأها را پر می کند و مروری مختصر و در دسترس در این زمینه است. دستور العمل های مرحله به مرحله توضیح می دهد که چگونه:

  • بر مقاومت و نبود روش های استاندارد غلبه کنید؛
  • برای مدیریت فرایند بجای رویکرد متقابل، سیستماتیک پیش بروید؛
  • فرایندهای کلیدی را طراحی کنید و آن ها را در شیوه های مستندی به کار ببرید؛
  • فرایندهای موجود را هر زمان که امکان پذیر بود، اصلاح نمایید؛
  • تغییرات را شفاف سازی نمایید تا افراد بدانند که چه کاری باید انجام دهند؛
  • آن ها را در سازمان برای پیامدهای معتبر، در خاطر داشته باشید.

مدیریت فرایند به عنوان یک چارچوب سازمانی برای تسهیل فعالیت ها و ایجاد گردش کار صحیح عمل می کند. آن را  نه خیلی محکم نه خیلی توسعه یافته انجام دهید. مدیریت فرایند طغیانی از پیشرفت های مداومی است که سبب موفقیت طولانی مدت خواهد شد.

در مورد نویسنده، خانم پائولا برمن:

مدیریت فرایند کسب و کار موفقپائولا بر من (Paula K.Berman) در شرکت هایی از صنایع مختلفی شامل صد تا صدهاهزار کارمند و کارگر کار کرده است. او عواقب نداشتن فرایندهای کنترل و مستند شده و مضرات داشتن تعداد زیادی فرایند را دیده است. کتاب او «مدیریت فرایند کسب و کار موفق» پایه های سیستم های فرایند را به فرمتی خواندنی و شفاف برای کمک به شما فراهم آورده است تا بتوانید پی به این که چه چیزی برای کسب و کار شما صحیح است، ببرید.

پائولا برمن (Paula K.Berman) به همراه همسرش و دو فرزندش در شهر پورتلند (ایالت اورگان- امریکا) زندگی می کند. او در زمان های فراغت خود دوست دارد که به بافندگی، کتاب خواندن و قایق رانی با پارو بپردازد. او هنوز هم راهی را نیافته است که بتواند همه این تفریحات را همزمان داشته باشد!

 

بیشتر بخوانید: