سمینار ها

امروزه مبنای موفقیت و ثروت آفرینی در زندگی، شغل و جامعه، دانش و مهارت است. آینده از انقلابی خبر می‌دهد که موفقیت در همه حوزه ها  از اندیشه‌ها و مهارتهای هر شخص سرچشمه می‌گیرد. در فضای پرشتاب و سرشار از تحول و رقابت دنیای امروز، آنچه که منجر به قدرت هر شخص می‌گردد ، مهارت های نرم که ترکیبی از مهارت های نگرشی، شخصیتی، ارتباطی، شغلی و اجتماعی می باشدکه باعث می شود افراد بتوانند از تحصیلات، هوش و داشته های فعلی خود استفاده بهتر و کاملتری ببرند و سریعتر و راحتر به اهداف خود در زندگی و شغل برسند و طعم موفقیت، ثروتمند و خوشبختی را در زندگی و شغل خود چشیده و لمس کنند.

فقط 3 % افراد دنیا اهداف مکتوب دارند و عموما بیشتر منابع دنیا هم اختصاص به افراد هدفمند دارد ، اگر خواهان موفقیت هستیم باید در تدوین هدفگذاری و برنامه ریزی آموزش ببینیم ، این موضوع باعث می شود در زمان، انرژی و هزینه های ما صرفه جویی شود، این امر دستیابی به هدف را ممکن می سازد و ما را جز افراد موفق و برخوردار از درآمد بالا ، شغل دلخواه  و زندگی و خانواده ایده آل می کند  .
برند چیزی است که در فضاهای مجازی خود منتشر می کنید. برند، لحن کلام یا نحوه برخوردیست که در ارتباط با بقیه افراد دارید. برند، چیزی است که می گویید ، انجام می دهید و رفتار می کنید. در واقع برند شدن تخصص است و دانش خودش را می خواهد .هر چقدر زودتر بتوانید اهمیت تبدیل شدن به یک برند شخصی و نیاز به الهام بخشی واقعی و برقراری ارتباط با مخاطبان خود را بدانید، زودتر نتیجه آن را می بینید.
اعتماد‌ به‌ نفس از جمله مواردی است که می‌تواند به یکی از خصوصیات ممتاز هر فرد تبدیل شود.  زمانی که میزان اعتماد به نفس در حد سالم و طبیعی باشد، فرد حس خوبی دارد و خود را مستحق احترام می داند، اما برعکس، وقتی که فرد اعتماد به نفس پایینی دارد، ارزش کم و ناچیزی برای نظرات و عقایدش قائل می شود. چنین افرادی همیشه نگران هستند به اندازه کافی در نگاه اطرافیان خوب و مورد قبول نباشند.
قدرت مدیریت زمان این است که می‌تواند میزان بهره‌وری شما را افزایش داده و به شما اجازه ‌دهد که کارهای بیشتری را در زمانهای کمتر به انجام سانید. در صورتی که با تکنیکی های مدیریت زمان آشنا باشید می توانید زمان خلق کنید و بطور اعجاب انگیزی نسبت به بقیه پیشرفت نمایید و  با تمرکز و دقت بالاتر ، بدون خطا کارهای خود را دنبال نموده و در ضمن زمان‌ آزاد بیشتری برای استراحت و لذت بردن از زندگی داشته باشید .
متاسفانه اکثر افراد، هرگز روش مدیریت ذهن خود را یاد نگرفته اند و ذهنشان بدون مدیریت کار می کند ، اکثر ما این باور غلط را داریم که هوش، ذکاوت،خلاقیت یا استعداد لازم را نداشته و به همین دلیل نمیتوانیم موفق و ثروتمند شویم.اگر با ساختار مغز آشنا شوید قطعاً روی خودتان حساب بیشتری باز می‌کنید و متوجه می‌شوید که چه منابع قدرتمندی دارید ، این یعنی هیچ چیزی وجود ندارد که ذهن انسان نتواند به آن دست پیدا کند!