موفقیت و ثروت در 90 روز

دوره آموزشی غیرحضوری - موفقیت و ثروت در 90 روز

2,590,000 تومان

1,290,000 تومان

فن بیان

دوره جامع فن بیان نافذ

1,390,000 تومان

690,000 تومان

افزایش اعتماد به نفس

دوره اعتماد به نفس در زندگی و شغل

700,000 تومان

350,000 تومان

تقویت اعتماد به نفس کودکان

تقویت اعتماد به نفس کودکان

400,000 تومان

180,000 تومان

بسته آموزشی «تکنیک‌های افزایش فروش»

بسته آموزشی «تکنیک‌های افزایش فروش»

169,000 تومان

99,000 تومان

بسته آموزشی «چگونه یک کار آفرین شویم؟»

بسته آموزشی «چگونه یک کار آفرین شویم؟»

169,000 تومان

99,000 تومان

بسته آموزشی «مدیر و رهبر موفق شویم»

بسته آموزشی «مدیر و رهبر موفق شویم»

169,000 تومان

99,000 تومان

بسته آموزشی «زندگی افراد موفق»

بسته آموزشی «زندگی افراد موفق»

169,000 تومان

99,000 تومان

چگونه به اهداف خود برسیم؟

بسته آموزشی : چگونه به اهداف خود برسیم؟

169,000 تومان

99,000 تومان

موفقیت دست یافتنی است

بسته آموزشی : «موفقیت دست یافتنی است»

169,000 تومان

99,000 تومان