مشاوره تلفنی استاد احمد محمدی

بیش از 2300 ساعت مشاوره

کسب و کار

موفقیت شغلی

خانواده

خانواده

مهارت های زندگی

مهارت های زندگی

موفقیت فرزند

موفقیت تحصیلی

برنزی

  •  

250,000 تومان

قابل پرداخت با استفاده از کلیه کارت های عضو شتاب

نقره ای

  •  

750,000 تومان

قابل پرداخت با استفاده از کلیه کارت های عضو شتاب

طلایی

  •  
ویژه کسب و کار

4,000,000 تومان

قابل پرداخت با استفاده از کلیه کارت های عضو شتاب