رژیم های کنترل حواس (بازاریابی تجربی)– احمد محمدی

 


 

«بازاریابی تجربی» بر ایجاد وقایعی که تبدیل به یک تجربه ی ماندگار برای افراد می شود، تمرکز دارد، و نوعی تازه از ارتباط بازاریابی با مشتریان را پدید می آورد. این روش بر خلاف روش های سنتی بازاریابی مانند تبلیغات دیداری، تنها به یک جنبه از معرفی محصول تکیه دارند. در واقع بازاریابی تجربی با احاطه کردن کامل مشتری توسط تبلیغ های مختلف او را در یک کمپین وارد می کند. در ادامه به شیوه های موفق بازاریابی تجربی و ایجاد روابط چند جانبه با مشتریان اشاره می شود.

استفاده ی همزمان از چندین حس:
خاطره ای که در آن چندین حس به طور مشترک با هم درگیر باشند به طور مؤثرتر و طولانی تری در ذهن باقی می مانند. به همین خاطر است که شرکت هایی که تمرکز بیشتری بر درگیر کردن حواس پنجگانه دارند، می توانند کمپین های موفق تری برای تبلیغ محصولات خود ایجاد و بیشتر در ذهن مخاطب ماندگار شوند. 

دیداری و شنیدن:
دلیل ساده استفاده از این دو حس آن است که بیشترین تأثیرات بر روی مشتری از طریق حس های دیداری و شنیدن صورت می گیرد. حتی اشکال سنتی تبلیغات نیز سعی دارند تا حداقل یکی از این دو حس را در بیننده یا شنونده تحریک کنند. پس در نتیجه شرکت هایی که بتوانند به طور هم زمان از هر دو حس استفاده کنند، یقیناً موفق تر می شوند.

افکار مثبت - برگزیده ای از فیلم جایی که امید رشد می کند (Where.Hope.Grows.2014)
بخوانید


بویایی:
حس بویایی تنها حسی است که به طور مستقیم با غشای جلوی مغز انسان مرتبط می باشد و جالب است بدانید که این، قسمتی از مغز است که احساسات انسان را پردازش می کند. به بیان ساده تر، تحریک مستقیم مغز با استفاده از عواملی که روی بویایی انسان تأثیر گذارند، سبب رضایت مشتری می شود.

لامسه و چشایی:
این حواس به طور تکمیلی به بقیه ی حواس ما کمک می کند، و می تواند در ساختن یک تجربه ی کامل که محرک تمامی احساسات است، کمک کند و به این ترتیب بهتر در ذهن خواننده باقی بماند . معمولاً باید این دو حس را در کنار هم و به طور هم زمان به کار برد تا بیشترین میزان تأثیر را بر فرد داشته باشند.

در ویدئوی فوق، آقای احمد محمدی مطالبی را در مورد بایدها و نبایدهایی که در مورد تقویت حواس پنجگانه خود نیاز است بدانید را بیان خواهند کرد.

 

بیشتر بخوانید:

ثبت ديدگاه