برخی افراد را می‌بینیم که درونا و عمیقا از وضعیت زندگی خودشان رضایت خاطر ندارند و نوعی نارضایتی درونی را همیشه با خود دارند؟ چرا چنین است و ما نمی‌توانیم از زندگی خودمان رضایت خاطر داشته باشیم؟ چطور می‌توانیم درونا و به‌صورت واقعی و از ته قلب بگوییم، خدایا شکرت، از زندگی‌ام لذت می‌برم. باید موانع موجود بر سر راه دستیابی به احساس رضایت را بشناسید.

به تعویق انداختن کارها و نداشتن زمان بندی مناسب بزرگترین دشمن موفقیت شماست. با استفاده از چند تکنیک ساده می‌توانید به وسوسه به تعویق انداختن کارها غلبه و زندگی‌تان را تغییر دهید.

موفقیت در زندگی یکی از مهمترین خواسته‌های انسان است.برای رسیدن به موفقیت ابتدا باید موانع پیشرفت را با سه استراتژی افزایش اعتماد به نفس، برنامه ریزی و هدف‌گذاری شناسایی کنیم تا در مسیر دستیابی به اهداف شخصی و مالی خود، توقف‌ناپذیر می‌شویم.

مدیریت زمان که عامل اصلی تحول و رشد در زندگی است، روش‌های مختلفی دارد. استفاده از عبارات کلیدی مثبت، بکارگیری قدرت تجسم و تلفیق آن با عبارات کلیدی از جمله روش‌های کاربردی برای رسیدن به موفقیت است.