مقالاتموفقیت / انگیزشی

مسئولیت پذیری چیست؟ ۱۰ روش مسئولیت پذیری

معنای حقیقی مسئولیت چیست؟ هر فردی بنا بر تجربیات و زاویه دید خود یک تعریفی از مسئولیت و مسئولیت پذیری دارد. بنابراین مسئولیت را می‌توان به مدل‌های گوناگون تعریف کرد.

برای مثال اگر از کودکی بپرسید مسئولیت پذیری چیست به شما خواهد گفت: «انجام  یک کار درست» یا «انجام هر کاری که مامان و بابا بگویند.» یا «انجام تکالیفم.»

در واقع مسئولیت فراتر از وظایف و انجام کارهای واجب و اجباری است. بلکه معنای حقیقی مسئولیت، تعهد انجام یک یا چند کار است.

فرد مسئولیت پذیر فردی‌ست که آگاهانه تصمیم می‌گیرد، رفتار صحیحی دارد و می‌خواهد به خود یا دیگران کمک کند. علاوه بر این، فرد مسئولیت پذیر عواقب کار یا تصمیم خود را می‌پذیرد.

مسئولیت پذیری چه فوایدی دارد؟

مسئولیت پذیری چه فوایدی دارد؟
مسئولیت پذیری چه فوایدی دارد؟

مسئولیت پذیری فواید بسیاری به همراه دارد. به بیان دیگر، به ما کمک می‌کند تا به اهداف خود در هر لحظه و در هر شرایط از زندگی‌ دست یابیم.

مسئولیت پذیری یعنی ما باید وظایف خود را انجام دهیم. بنابراین اگر می‌خواهید فرد مسئولی باشید، ابتدا وظایف‌تان را اولویت بندی کنید، سپس اقدام کنید.

هنگامی که مسئول هستیم، حتی اگر به وظیفه‌مان علاقه نداریم، کارمان رابه تعویق نمی‌اندازیم. چرا که دچار پریشانی و نگرانی خود می‌شویم.

ما قولی می‌دهیم و سر قول‌مان می‌مانیم. بنابراین نه تنها متعهد به کمک به دیگران هستیم، بلکه در انجام کارهای خودمان نیز متعهد و مسئول هستیم.

مسئولیت پذیری کمک می‌کند تا زمان خود را مدیریت کنیم تا به اهداف خود برسیم. با این حال نباید زمان زیادی صرف وظایف خود کنیم.

زیرا از مسئولیت‌مان خسته و پریشان می‌شویم و ممکن است از بار مسئولیت شانه خالی کنیم.

مسئولیت پذیری به ما احساس قدرت می‌دهد. چرا که انجام کارها به روش صحیح و اثر بخش بر ذهن‌مان تاثیر می‌گذارد. بنابراین اعتماد به نفس و احساس قدرت‌مان افزایش می‌یابد.

فرد مسئول چه ویژگی‌هایی دارد؟

۱.فرد مسئول بهانه نمی‌آورد:

افراد مسئول توانایی جادویی در اجرای برنامه‌هایشان دارند. این همان ویژگی است که بیشتر مردم بهانه می‌آورند و از انجام‌اش طفره می‌روند.

برای مثال اگر بخواهند صبح زود بیدار شوند، بیدار می‌شوند. اگر بخواهند هزینه‌های خود را کم کنند، کمتر خرج می‌کنند. مهم‌تر از همه، آنان می‌توانند به سادگی «نه» بگویند.

چرا که آنان مسئولیت کاری را می‌پذیرند که بتوانند به آن متعهد باشند. بنابراین بر کارهایی متمرکز می‌شوند که می‌توانند انجام دهند. نه کارهایی که نمی‌توانند.

آنان وظایف خود را صادقانه انجام می‌دهند؛ مسئولیت کارهای خود را بر عهده می‌گیرند و بهانه نمی‌آورند.

۲. فرد مسئول زندگی‌اش را سازماندهی می‌کند:

فرد مسئول زندگی‌اش را سازماندهی می‌کند
فرد مسئول زندگی‌اش را سازماندهی می‌کند

زندگی افراد مسئولیت پذیر بر طبق لیست انجام کارها، چه به صورت کاغذی و چه به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد.

بنابراین آنان خود را مسئول انجام هر آنچه که برنامه ریزی کرده‌اند، می‌دانند.

این افراد زندگی سازماندهی شده‌ای دارند. به بیان دیگر اهداف خود را می‌شناسند و بر اساس اهداف‌ و طبق برنامه اقدام می‌کنند.

اگر می‌خواهید فرد مسئولیت پذیری باشید، ابتدا زندگی خود را نظم دهید و سازمان دهی کنید. اولویت و اهداف خود را تعیین کنید. برنامه روزانه تهیه کنید و طبق آن عمل کنید.

۳. فرد مسئول وقت شناس است:

اگر می‌خواهید فرد مسئولی باشید، باید وقت شناس باشید. فرد مسئولیت پذیر زمان خود را برنامه ریزی می‌کند تا به اهداف‌اش نزدیک‌تر شود.

در واقع یکی از نشانه‌های اصلی مسئول بودن،‌ وقت شناسی است. بنابراین نه تنها باید برای وقت خود،‌ بلکه برای وقت دیگران ارزش قائل باشید.

۴. فرد مسئول اشتباه خود را می‌پذیرد:

فرد مسئول اشتباه خود را می‌پذیرد
فرد مسئول اشتباه خود را می‌پذیرد

پذیرش اشتباه یکی از اساس مهم مسئولیت پذیری است. یعنی شما مسئول کاری که انجام می‌دهید یا تصمیمی که میگیرید هستید.

هنگامی که فرد مسئول متوجه اشتباه خود می‌شود،‌ آن را می‌پذیرد و در پی جبران آن می‌شود.

در واقع اگر اشتباه خود را بپذیرید،‌ دیگران کمتر از شما عصبانی یا ناامید می‌شوند. بنابراین با مشکلات کمتری مواجه می‌شوید.

۵. فرد مسئول وظیفه خود را به تعویق نمی‌اندازد:

فردی که مسئولیتی را بر عهده می‌گیرد،‌ وظایف خود را به تعویق نمی‌اندازد. به منظور درک بهتر به مثال زیر توجه کنید:

افراد مسئول می‌دانند اگر در آخرین لحظات پروژه خود را بنویسند، اتاق‌شان را تمیز کنند،‌ تکالیف‌شان را انجام دهند،‌ نتیجه درست و قابل توجهی بدست نمی‌آورند.

اگر می‌خواهید مسئولیت‌های خود را به تعویق نیندازید، ابتدا سخت‌ترین کار برنامه‌تان را انجام دهید.

در پایان ساده‌ترین وظیفه را اجرا کنید. زیرا زمان کافی در اختیار دارید و کارتان ناقص نمی‌ماند.

مسئولیت پذیری
مسئولیت پذیری

۱۰ روش پذیرش مسئولیت

چرا مسئولیتی را در زندگی بر عهده می‌گیریم؟ در واقع ما انتخاب می‌کنیم که به جای ضعیف و بازنده بودن، قهرمان و برنده زندگی خود باشیم. در حقیقت پذیرش مسئولیت راه پیروزی را هموار می‌کند.

علت شکست‌های زندگی‌تان را بررسی کنید. کدام یک به دلیل طفره رفتن و تعویق وظایف‌تان بوده؟

در واقع مسئولیت پذیری به شما کمک می‌کند به درستی به چالش‌های زندگی خود پاسخ دهید.

۱. مسئول افکار، احساسات، عواطف،‌ گفتار و رفتار خود باشید:

اگر می‌خواهید فردی مسئول در تمام زندگی خود باشید، ابتدا باید مسئولیت افکار، احساسات،‌ عواطف،‌ گفتار و رفتار خود را بپذیرید.

چرا که تمام این موارد تجربیات زندگی یک انسان را می‌سازد. در واقع شما زندگی خود را با افکار، احساسات،‌ عواطف،‌ گفتار و رفتار خود می‌سازید.

بنابراین شما زمانی مسئولیتی را می‌پذیرید که فکری از ذهن‌تان تراوش می‌شود را می‌پذیرید.

منشاء احساسات درونی از افکار است. سپس گفتار از دهان خارج و با صدای‌تان بیان می‌شود. کاری که می‌کنید رفتار خودتان است.

هیچ کس نمی‌تواند شما را مجبور به گفتن حرفی یا انجام کاری کند. هیچ کس نمی‌تواند «دکمه» شما را فشار دهد و مجبورتان کند. چرا که انسان خودش« دکمه» را می‌سازد.

بنابراین اگر می‌خواهید فردی مسئول باشید، ابتدا مسئولیت خود (افکار، گفتار، کردار) بپذیرید.

۲. سرزنش نکنید:

سرزنش نکنید
سرزنش نکنید

خودتان، همسرتان، خانواده، دوستان،‌ دولت، مردم جامعه، اقتصاد و هر کس و هر چیزی را سرزنش نکنید.

سرزنش کردن تنها باعث می‌شود که خود را قربانی بدانید و مسئولیت خود را به درستی انجام ندهید.

هنگامی که از سرزنش کردن دست بردارید و مسئولیت را بپذیرید،‌ از فردی قربانی به فردی پیروز تغییر می‌کنید.

بنابراین به شرایط توجه کنید و از خود بپرسید: «نقش من چیست؟»

۳. گله و شکایت نکنید:

گله و شکایت همچون سرزنش کردن است. زیرا خود را قربانی می‌دانید و تصور می‌کنید هیچ انتخابی پیش رو ندارید.

در واقع گله و شکایت از زندگی باعث می‌شود بر نداشته‌های‌تان تمرکز کنید. بنابراین نعمت و داشته‌های خود را نمی‌بینید.

شما به هر آنچه که ندارید یا اشتباهات زندگی‌تان فکر می‌کنید و آن‌ها را بزرگ می‌کنید. اما بدانید اگر به هر چیزی که می‌خواستید و نرسیدید، حکمتی وجود دارد.

از خودتان بپرسید: «حکمت این اتفاق چه بود؟ من چه تجربه‌ای کسب کردم؟»

۴. هر چیزی را به خودتان ربط ندهید:

اگر می‌خواهید وظیفه‌تان را بدون حاشیه و به درستی انجام دهید، هر چیزی را به خود ربط ندهید. به یاد داشته باشید شما مسئول کارهای خودتان هستید.

بنابراین افکار، گفتار و رفتار دیگران به شما ارتباطی ندارد و شما مسئول آنان نیستید. شما تنها می‌توانید به آن‌ها کمک کنید و کمی از بار مسئولیت آنان کم کنید. البته این کار به تصمیم خودتان بستگی دارد.

۵. خودتان را خوشحال کنید:

خودتان را خوشحال کنید
خودتان را خوشحال کنید

هنگامی مسئولیت را قبول کنید که شما را خوشحال‌تر کند. همکار، همسر، دوست و خانواده شما مسئول خوشحال کردن‌تان نیستند. در واقع خوشحالی از درون شما حاصل می‌گردد.

اگر می‌خواهید به انجام وظیفه‌ای متعهد شوید، ابتدا فکر کنید آیا این کار را دوست دارید؟ آیا این کار باعث خوشحال شدن‌تان می‌شود؟ آیا در زندگی شما تاثیر مثبتی دارد؟

پاسخ این سوالات اهمیت بسیاری دارد. چرا که اگر مسئولیت کاری که دوست ندارید را بپذیرید، آن را به تعویق می‌اندازید و به درستی انجام نمی‌دهید.

۶. منظم باشید:

اگر اتاق‌تان نامرتب و کثیف است، تمیز و منظم کنید. تمیز کردن اتاق‌تان را به فرد دیگری نسپارید.

این شمایید که اتاق را کثیف کردید، بنابراین مسئولیت منظم کردن‌اش را خودتان بر عهده بگیرید.

نظم دهی کمک بسزایی در پذیرش مسئولیت می‌کند. زیرا ما می‌آموزیم کارهای‌مان را خودمان انجام دهیم.

علاوه بر این، مسئولیت کار خود را بر عهده بگیریم و بر آن متعهد باشیم.

۷. در انجام کارهای‌تان تداوم داشته باشید:

مسئولیت پذیری یعنی هر وظیفه را تمام و کمال انجام دهید. بنابرین اگر می‌خواهید فردی مسئول باشید، باید در انجام کار و وظیفه‌تان تداوم داشته باشید.

برای مثال اگر مسئول انجام تکالیف‌تان هستید، تنها به مدت ۱۰ ساعت درس نخواهید و به مدت سه هفته تکالیف خود را رها کنید!

به منظور تداوم در مسئولیت خود، روزی ۱ ساعت درس بخوانید و این کار را ادامه دهید. چرا که کلید مسئولیت پذیری در تدام‌ است.

۸. از خودتان سوال کنید:

از خودتان سوال کنید
از خودتان سوال کنید

از خودتان سوال کنید که هدف شما از پذیرش یک مسئولیت چیست؟
آیا پس از پذیرش مسئولیت بهانه نمی‌آورید؟
مسئولیت شما چه ارزشی برای زندگی‌تان به ارمغان می‌آورد؟

شما باید دلیل هر یک از رفتارتان را بدانید و آگاه باشید. چرا که مسئولیت‌ها بر اساس اهداف ساخته می‌شوند.

بنابراین یک فرد مسئول ابتدا باید بداند چرا وظیفه‌ای را بر عهده می‌گیرد؟ هدف‌ و تاثیر اقدامات‌اش چیست؟

۹. واقع بین باشید:

اگر مسئولیت‌های بسیاری را می‌پذیرید و خود را خسته می‌کنید، در واقع ممکن است وظیفه‌تان را به درستی انجام ندهید.

ما نمی‌گوییم شما از عهده چندین کار بر‌نمیآیید. اما فکر کنید انجام هر وظیفه و مسئولید چقدر زمان و انرژی شما را میگیرد؟

بنابراین سعی کنید به نیازهای خود توجه کنید و هر آنچه که لازم است را انجام دهید.

شما باید واقع بین باشید و انتظارات‌تان در حد معمول باشد. زیرا اگر نتوانید وظیفه‌ای را کامل و به درستی انجام دهید، گمان می‌کنید فردی ناتوان هستید.

این موضوع حقیقت ندارد. شما می‌توانید هر مسئولیتی را بر عهده بگیرید و به درستی انجام دهید.

اما ابتدا زمان و علایق خود را بررسی کنید. بنابراین واقع بینانه مسئولیتی را بپذیرید و حرکت کنید.

۱۰. اهداف خود را تعیین کنید:

اهداف خود را تعیین کنید
اهداف خود را تعیین کنید

ما باید بدانید چرا مسئولیتی را می‌پذیریم و وظایفی را بر عهده می‌گیریم. در واقع تعیین هدف به ما کمک می‌کند تا مسیر مناسب را در زندگی انتخاب کنیم.

علاوه بر این، داشتن هدف در زندگی کمک می‌کند تا وظیفه خود را تداوم بخشیم. همچنین از انجام مسئولیت‌های خود سرپیچی نکنیم و به درستی انجام دهیم.

اگر تصور می‌کنید دستیابی به اهداف کار دشواری است، بنابراین اهداف کوتاه مدت تعیین کنید. با این روش به سادگی به اهداف بلند مدت و نهایی خود دست می‌یابید.

ما توصیه می‌کنیم اهداف خود را در دفترچه‌ای یادداشت کنید تا فراموش کنید. سپس مسئولیت و وظایف خود را بر طبق اهداف‌تان انجام دهید.

چرا باید مسئولیت پذیر باشیم؟

چرا باید مسئولیت پذیر باشیم؟
چرا باید مسئولیت پذیر باشیم؟

چرا در جوامع امروزی هر فردی تلاش می‌کند مسئولیت پذیرتر باشد؟ با این حال چند بار از مسئولیتی شانه خالی کردید و گفتید: «تقصیر من نیست!»

برای مثال امید ۸ صبح یک جلسه مهم کاری دارد که رئیس شرکت نیز در جلسه حضور دارد.

امید شب قبل‌اش مهمانی می‌رود و فردا صبح خواب می‌ماند و ساعت ۷ صبح بیدار می‌شود.

از قضا از اتوبوس جا می‌ماند و نیم ساعت معطل پر شدن یک تاکسی خطی می‌شود. بنابراین امید ساعت ۹:۱۵ به شرکت می‌رسد.

در این زمان، تقریبا جلسه رو به اتمام است و چهره رئیس شرکت بسیار برافروخته است.

پس از اتمام جلسه رئیس به امید می‌گوید: «نگاهی به ساعت انداخته‌ای؟ مگر نگفتم جلسه مهم است؟»

امید به جای مسئولیت پذیری می‌گوید: «تقصیر من نیست! تاکسی حرکت نمی‌کرد. ترافیک بود.»

بنابراین مشکل چیست؟

ممکن است لحن امید بسیار آرام و محترم باشد و عوامل بسیاری دست به دست هم دادند تا دیر به جلسه برسد.

با این حال مسئولیت و وظیفه او چه بود؟ راس ساعت ۸ در جلسه مهم شرکت حضور داشته باشد.

در حقیقت کتمان مسئولیتی که بر عهده داریم و بهانه آوردن کمکی به ما نمی‌کند. چرا که ممکن است:

 • دیگران را عصبانی‌تر کنیم.
 •  گفتار ما یک توهین تلقی شود.
 •  خود را یک قربانی نشان دهیم.
 •  بی کفایتی خود را ابراز کنیم.
 •  بی‌برنامه بودن خود را ثابت کنیم.
 •  در نهایت یک فرد بی‌مسئولیت می‌شویم.

راه حل صحیح چیست؟

با توجه به مثال بالا امید یک کارمند شرکت است. او هنگامی که وارد محیط کاری شد، مسئولیت‌هایی را نیز پذیرفت.

بنابراین اگر فردی در پذیرش مسئولیت‌های خود با مشکل رو‌به‌رو شود و اشتباه کند راه حل چیست؟

 1. احساس گناه نکنید. زیرا شما تنها دچار خطایی شدید که قابل جبران است.
 2.  با خودتان و دیگران رو راست و صادق باشید.
 3.  به فکر جبران اشتباهات در انجام مسئولیت‌های خود باشید.
 4.  با دیگران به آرامی و با احترام صحبت کنید.
 5.  بهانه نیاورید.
 6.  در صورت نیاز مشکل خود را توضیح دهید.
 7.  از اشتباهات خود تجربه کسب کنید.
 8.  دلیل اشتباه خود را بررسی کنید.
 9.  برنامه‌تان را دوباره بررسی و تنظیم کنید.
 10.  به زندگی‌تان نظم بخشید.
 11.  عذر خواهید کنید.
 12.  مهم‌تر از همه، اشتباه خود را بپذیرید و مسئولیت کارتان را بر عهده بگیرید.

مطالب مرتبط

برچسب ها

پریسا رشیدی

پریسا رشیدی هستم. کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی خواندم. از کودکی به کتاب و مطالعه علاقه داشتم و به همین خاطر مسیر زندگی من با کتاب، ترجمه و نوشتن پیوند خورد. همیشه سعی می‌کنم یاد بگیرم و به رشد فردی اهمیت زیادی می‌دهم.

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 5 =

دکمه بازگشت به بالا
بستن