پادکست های منتخب

خوش بینی

نقش خوش بینی در موفقیت و خوشبختی

نمایشگاه

اصول حرفه ای حضور در نمایشگاه

خجالت

چرا خجالت می کشیم و خجالتی هستیم؟

استری

روش‌ های کنترل استرس و اضطراب

ازدواج موفق

انتخاب همسر و داشتن ازدواج موفق

خانواده موفق

چگونه خانواده موفقی داشته باشیم

کسب و کار

نمایشگاه

اصول حرفه ای حضور در نمایشگاه

رضایت شغلی

چگونه به رضایت شغلی برسیم؟

فروش تلفنی

تکنیک های بازاریابی و فروش تلفنی

زیان بدن

چگونه زبان بدن تاثیرگذاری داشته باشیم

ارتباطات

نقش ارتباطات موثر در زندگی و موفقیت

مذاکره 2

اصول و فنون مذاکره موفق قسمت 2

مشتری مداری

تکنیک های مشتری مداری را یاد بگیریم

مهارت ها

خجالت

چرا خجالت می کشیم و خجالتی هستیم؟

استری

روش‌ های کنترل استرس و اضطراب

دوست داشتن خود

خودت را دوست داشته باش

صبر

تمرین صبر و اهمیت آن در زندگی

عادت 2

نقش عادت‌ ها در موفقیت- قسمت 2

عادت

نقش عادت‌ ها در موفقیت- قسمت 1

استعداد های خود را زندگی بشناسید

موفقیت

ازدواج موفق

انتخاب همسر و داشتن ازدواج موفق

خانواده موفق

چگونه خانواده موفقی داشته باشیم

کلمات مثبت

نقش کلمات مثبت در زندگی ما

کتاب خواندن

نقش کتاب و کتاب خوانی در موفقیت

عادت 2

نقش عادت‌ ها در موفقیت- قسمت 2

عادت

نقش عادت‌ ها در موفقیت- قسمت 1

هدف

هدفگذاری و نحوه تعیین هدف در زندگی

نگرش

خوش بینی

نقش خوش بینی در موفقیت و خوشبختی

خجالت

چرا خجالت می کشیم و خجالتی هستیم؟

امید

امید و نقش آن در موفقیت و خوشبختی

دوست داشتن خود

خودت را دوست داشته باش

کلمات مثبت

نقش کلمات مثبت در زندگی ما

اعتماد به نفس

تقویت اعتماد به نفس را با تکنیک‌های ساده

افسردگی

افسردگی چیست و چگونه درمان می‌شود؟