سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از موضوعاتی است که بسیاری بدان فکر می‌کنند و برخی نیز به صورت جدی وارد این بازار می‌شوند. آیا هر کسی می‌تواند وارد بازار بورس شود؟ و برای سرمایه‌گذاری در بازار بورس چه نکات مهمی را باید مورد توجه قرار دهیم؟

یکی از مراحل مهم در فرآیند فروش، داشتن یک برنامه‌ریزی خوب و موثر است تا بتواند منجر به افزایش فروش شود. برنامه‌ریزی فروش مهارتی آموختنی است.

هر مدیر یا کارشناس فروشی برای داشتن فروش موفق باید استراتژی‌های خاصی را در بازاریابی و فروش داشته باشد. بازاریابی یعنی شناخت نیازهای مشتری و معرفی محصول به او. فروش یعنی ارائه درست محصول به مشتری برای اینکه خرید کند.

موفقیت در فروش بیشتر و موثرتر، یک شبه اتفاق نمی‌افتد. افزایش فروش نیازمند برنامه‌ریزی فروش به‌صورت دقیق و حساب شده است. چیدمان این برنامه‌ریزی خود پیش‌نیازهایی دارد که باید مو به مو اجرا شود.