Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin
نمایشگاه

اصول حرفه ای حضور در نمایشگاه

رضایت شغلی

چگونه به رضایت شغلی برسیم؟

فروش تلفنی

تکنیک های بازاریابی و فروش تلفنی

زیان بدن

چگونه زبان بدن تاثیرگذاری داشته باشیم

ارتباطات

نقش ارتباطات موثر در زندگی و موفقیت

مذاکره 2

اصول و فنون مذاکره موفق قسمت 2

مشتری مداری

تکنیک های مشتری مداری را یاد بگیریم

ویزیتوری

آموزش مهارت‌ های ویزیتوری و فروشندگی

مذاکره

اصول و فنون مذاکره موفق (قسمت اول)