توضیحات

کتاب «7 عادت مردم تأثیرگذار: پندهای تأثیرگذار به منظور ایجاد تغییر فردی» نوشته استفان کاوی (Stephen R.Covey) برای اولین بار سال 1989 منتشر شد. این کتاب، یک خودآموز کسب و کار است. استفان کاوی (Stephen R.Covey) رویکردی را ارائه می دهد تا برای حصول اهداف با تنظیم خودتان به چیزی که او آن را «شمال حقیقی» می نامد، و بر پایه (character ethic) است که او به صورت جهانی و ابدی ارائه می دهد، مؤثر باشد.

استفان کاوی (Stephen R.Covey ) تأثیر گذاری را به صورت هماهنگی دستیابی به نتایج دلخواه با اهمیت دادن به چیزهایی که آن نتایج را ایجاد می کنند، می باشد. او این موضوع را به قصه ای از غازی که تخم مرغ طلایی می گذاشت، ارتباط می دهد. سپس او ادعا می کند که تأثیرگذاری می تواند به صورت نسبت P/PC بیان گردد، که P  به رسیدن نتایج دلخواه و PC به اهمیت دادن به چیزهایی که آن نتایج را ایجاد می کند، مربوط می شود.

کتاب معروف استفان کاوی (Stephen R.Covey) از زمان انتشارش بیش از 25 میلیون کپی در سطح جهانی فروش داشته است. نسخه صوتی آن در تاریخ انتشار آمریکا، اولین کتاب صوتی غیر تخیلی گردید، که بیش از یک میلیون کپی از آن فروخته شده است. آگوست سال 2011، Time کتاب «7 عادت مردم تأثیرگذار» را جز 25 کتاب تأثیرگذار برتر در بین کتاب های مدیریت کسب و کار برشمرده است. استفان کاوی (Stephen R.Covey) برخلاف چیزی که قبلاً «personality ethic » در کتاب های خود آموز وجود داشت، بحث می کند.

استفان کاوی (Stephen R.Covey) ایده the character ethic را ترویج می دهد: تنظیم ارزش های فرد با اصولی که عبارتاْ جهانی و ابدی نامیده می شوند. کاوی مستقیماً ارزش ها و اصول را با هم تلفیق می کند، او اصول را به عنوان قوانین طبیعی برونی، در حالی که ارزش ها را ذهنی و درونی می بیند. استفان کاوی (Stephen R.Covey) ادعا می کند که ارزش ها رفتاری اشخاص را کنترل، اما اصول و قواعد نهایتاً تأثیرات و پیامدها را تعیین می کند. کاوی تدریس خود را به صورت یک سری از عادات ارائه می دهد؛ رها شدن شخص از یک سری از تعلقات و بی نیاز شدن از وابستگی ها.

سین کاوی (پسر استفان کاوی)، نسخه ای از این کتاب را برای نوجوانان نوشته است. این نسخه این ۷ عادت را برای خوانندگان جوان ساده می کند،‌ بنابراین نوجوانان می تواننداین عادات را بهتر درک کنند. همچنین در سپتامبر 2066 سین کاوی، کتاب «6 عدد از مهم ترین تصمیماتی که شما خواهید گرفت: راهنمایی برای نوجوانان» را منتشر کرد. این کتاب راهنما زمان های کلیدی در زندگی یک نواجوان را بزرگ نمایی می کند و به آنها پیشنهاداتی در خصوص رویارویی با آن زمان ها می دهد.

فهرست کتاب:

۷ عادت

استقلال

1- کنشگرا باشید؛

2- از همان اول به اهداف خود فکر کنید

3- اولویت ها را تعیین کنید

اتکاء متقابل

4- تفکر برد – برد

5- دیگران را درک کنید تا دیگران هم شما را درک کنند

6- همکاری کنید

بهبود پیوسته

7- تبرها را تیز کنید

عادت هشتم

8- صدای خود را بیابید و به دیگران الهام کنید تا دیگران هم خودشان را بیابند.

معرفی آقای دکتر استفان کاوی (Stephen R.Covey)

7 عادت مردم تأثیرگذار

استفان کاوی (Stephen R.Covey) یک نویسنده ی معتبر رهبری معروف، متخصص خانواده، معلم، مشاور سازمانی، و مؤسس همکار شرکت فرانکلین کاوی (Franklin Covey). او نویسنده ی پرفروش ترین کتاب های بین المللی از جمله «7 عادت مردم تأثیرگذار » است که بیش از 20 میلیون کپی از آن به فروش رسیده است. او در مجله Times جزء 25 فرد آمریکایی تأثیرگذار برشمرده شده است. دکتر کاوی، در دانشکده تجارت در دانشگاه ایالت Utah، ریاست بخش رهبری را عهده دار می باشد.

یکی دیگر از کتاب های استفان کاوی (Stephen R.Covey)، کتاب «اندیشه فراوانی» است. ایده اندیشه فراوانی یا ذهنیت فراوانی اصلی که در آن فرد باور دارد که منابع و موفقیت ها به اندازه کافی وجود دارند که با دیگران به اشتراک گذاشته شوند. ایده او بر خلاف ذهنیت کمیابی (برای مثال رقابت غیرضروری و مخرب) است، که بر پایه این ایده فرم گرفته است که اگر فردی در شرایطی برنده یا موفق شود، به این معناست که شما بدون در نظر گرفتن احتمال برنده شدن همه احزاب (در بعضی روش ها یا غیره) در شرایط موجود شکست خواهید خورد.

از زمانی که این کتاب منتشر شد، کتاب هایی در حوزه ی تجارت نوشته شدند که در مورد این ایده بحث کرده اند. استفان کاوی (Stephen R.Covey)بیان می دارد که ذهنیت فراوانی، از داشتن امنیت و یک خودارزشی بالا ناشی می شود (مطابق با ارزش های ۱،۲ و ۳)، و باعث اشتراک مزایا، تشخیص و مسئولیت می شود. سازمان ها ممکن است ذهنیت فراوانی به هنگام انجام تجارت به کار گیرند.

مارچ سال 2008،‌ استفان کاوی (Stephen R.Covey) انجمن آنلاین استفان کاوی را تأسیس نمود. این سایت مجموعه ای از دوره ای آنلاین، مدیریت هدف، و شبکه سازی اجتماعی می باشد. کاوی از این سایت استفاده می کند تا افکار و ایده های خود را در مورد موضوعات روز و رهبری شخصی تدریس کند.

برخی دیگر از کتاب های وی عبارتند از:

  • رهبر درون من: چگونه مدارس و اولیا سراسر جهان، کمال را الهام می بخشند. (2014)
  • هشتمین عادت (ادامه کتاب ۷ عادت، 2005)
  • ریشه های روحی روابط انسانی(1988)
  • چگونه بیانیه مأموریتی خود را توسعه دهید. (2013)
  • کمالات اولیه: 12 اهرم موفقیت (2016)

 

بیشتر بخوانید: