توضیحات

هوش مالیمجله INC کتاب «هوش مالی: راهنمایی برای مدیران جهت دانستن آن چیزی که مقصود واقعی اعداد است» را «بهترین و واضح ترین راهنما برای اعداد» موجود در بازار می داند. خوانندگان آن هم با این موضوع موافقند و می گویند که این کتاب واقعا «چیزی است که من نیاز دارم تا بدانم» و کتابی است که افراد تصمیم گیرنده بی مهارت در زمینه مسائل مالی، باید بخوانند.

از زمان انتشار کتاب «هوش مالی»در سال 2006، این کتاب در بین مدیرانی که نیازمند توری در بین اعداد هستند، محبوب گردیده است. «هوش مالی» به آنان  کمک می کند که هم معنای واقعی اعداد را بدانند، هم کار واقعی آن ها را.

ویرایش جدید کتاب در مورد اعداد اطلاعات به روز شده ای را ارائه می دهد و مانند ویرایش قبلی به آموزش مسائل پایه ای مالی به مدیرانی که نیازمند استفاده از داده های مالی هستند، می پردازد. «هوش مالی» همچنین مسائلی را که خصوصاً در سال های اخیر مهم شده اند مثل سؤالاتی در مورد بحران های مالی و سواد حسابداری و مالی وسیع تری  را مورد بررسی قرار می دهد.

این کتاب در دسترس، به دور از کلمات سخت و پیچیده شامل داستان هایی واقعی از شرکت ها است. «هوش مالی» به مدیران واقع بین، این اعتماد را می دهد که معنای حقیقی اعداد را دریابند و همچنین به آنان کمک می کند که در هرروز کاری خود به سطحی جدید دست یابند.

شرکت ها از مدیران انتظار دارند که از داده های مالی استفاده نمایند تا منابع را اختصاص دهند و بخش ها را کنترل کنند. اما بسیاری از مدیران نمی توانند یک ترازنامه (یک صورت وضعیت مالی که دارائی ها، تعهدات مالی و ارزش خالص در یک تاریخ معین را نشان می دهد.)را بخوانند، یک نسبت نقدینگی را تشخیص دهند، و نمی دانند چگونه برگشت یک سرمایه را محاسبه کنند. بدتر از همه، آن ها هیچ ایده ای از اینکه اعداد از کجا می آیند و چقدر اعتبار دارند. در «هوش مالی» کارن برمن (Karen Berman) و جو نایت (Joe Knight)اصول مالی را به صورتی ساده نه پیچیده و سخت آموزش می دهند. گزارش های مالی که آن ها در موردشان بحث می کنند، بیشتر هنری است تا علمی. زیرا هیچکس نمی تواند هر چیزی را بسنجد، حسابداران همیشه بر تخمین ها، فرضیات و صداهای قضاوتی تکیه می کنند. مدیران دانا، نیاز دارند که بدانند چگونه منابع احتمالی امور مالی آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد و اینکه گاهی اعداد می توانند به چالش کشیده شوند. زمان فراهم آوردن پایه ای برای فهم عمیق جنبه مالی تجارت، این کتاب همچنین مدیران راه به استراتژی های کاربردی برای بهبود عملکرد شرکت هایشان مجهز می کند. استراتژی هایی مثل مدیریت ترازنامه،  که حرفه ای های مالی به خوبی ترازنامه ها را می فهمند، اما به ندرت آن را با همکاران غیرحرفه ای خود به اشتراک می گذارند. کارن برمن (Karen Berman) و جو نایت (Joe Knight)، صاحبان مؤسسه سواد تجارت Los Angeles-based هستند و ده ها هزار مدیر را در بسیاری از سازمان های رهبری، آموزش داده اند. نویسنده همراه، جان کیس (John Case) نویسنده کتاب های معروف بسیاری در زمینه رهبری است.