توضیحات

مدیریت « عناصر سازنده در مدیریت عالی »

بیش از یک دهه قبل، سازمان گالوپ پایگاه اطلاعات خود را که حاصل از مصاحبه با یک میلیون کارمند و مدیر بود، مورد بررسی قرار داد؛ تا 12 عدد از مهم ترین عناصر برای حقظ عملکرد خیلی خوب را کشف کند. این عناصر در سال 1999 در کتاب «ابتدا همه قوانین را بشکنید» مطرح شدند.

مطالعه و تحقیقات سازمان گالوپ، شامل مصاحبه با 9 میلیون مدیر و کارمند در 114 کشور و به 41 زبان مختلف می شود. این دو نویسنده راد واگنر و جیمز هارتر، آخرین دستاوردهای گالوپ را با کشف های اخیر در زمینه های روانشناسی، فلسفه، فرضیه سازی، دانش عصبی، و مدیریت با هم ترکیب و در کتاب «عناصر سازنده در مدیریت عالی» جمع آوری نمودند. بخش های این کتاب برگرفته از گفته های مدیران برجسته است، زیرا این مدیران، با کنترل مشارکت کارمندان برای تغییر مرکز تماس ناموفق، نجارت یک رستوران را از مجادله و دعوا، بهبود مراقبت از بیمار را در بیمارستان، ادامه تولید به هنگام قطعی برق، و در مواجه با مشکلات و چالش های دیگر در سراسر جهان موفق عمل کرده اند.

کتاب «عناصر سازنده در مدیریت عالی» در دسترس تمامی مدیران و کارمندان قرار دارد و 12 عنصری را توضیح می دهد که هر شرکتی نیاز دارد تا در مورد طبیعت رفتار انسان در شغل بداند.

چرا 12 عنصر تأثیرگذار هستند:

12 عنصر بحث شده توسط نویسندگان، مفیدند، زیرا آنان به نیازهای اولیه انسانی مربوط می شوند،‌ به خصوص نیازهایی که منجر به مشارکت پربازده افراد در جامعه با سایر افراد می شود. هر کدام از عناصر نیازمند مدیرانی هستند که در سطوح مختلف شغلی و شخصی بر روی کارکنان خود سرمایه گذاری می کنند. زمانی که کارکنان دریابند که مدیرشان از همه لحاظ به آنان اهمیت و ارزش می دهد، خلاقانه فکر می کنند و مشارکت بهتر و بیشتری با تیم کاری خود و همچنین کل شرکت خواهند داشت. به طور خلاصه،‌ بهترین مدیران درک می کنند که کارمندان، انسان هایی با تمام نقاط قوت و ضعف، ترس ها و شوق ها هستند.

تمام 12 عنصر به مدیرانی نیاز دارند که از لحاظ شغلی و شخصی بر روی کارمندان خود سرمایه گذاری کنند، اما 6 تا از آن ها به طور عمیق تری با پیشرفت حرفه ای کارمندان مرتبط هستند. بیشتر انسان ها دوست دارند که تمام تلاش خود را کنند تا مشارکت های مفید و معنی داری داشته باشند، مدیران عالی، باید به طور مؤثری از این تمایل افراد استفاده کنند تا بهترین بازدهی را از کارمندان خود در جهت نفع شرکت داشته باشند. 6 عنصر دیگر عمیقاً ریشه در روابط کارکنان در محل کار دارد. کارمندان نیاز دارند که بدانند مدیران به آن ها اهمیت می دهند. اما این ارتباط فقط ارتباط بین مدیر و کارمند نیست، بلکه شامل ارتباط بین کارمندان هم می شود. مدیران عالی، روابط عمیقی را بین کارکنان خود ایجاد می کنند، در عین حال خود هم رابطه خوبی با آنان دارند.

مطالب کلیدی:

در کتاب «عناصر سازنده در مدیریت عالی»، نویسندگان راد واگنر (Rodd Wagner) و دکتر جیمز هارتر (James K.Harter) در مورد مهم ترین ویژگی های یک مدیر موفق بحث می کنند. برخی از توصیه های آنان عبارتند از:

  • مدیران نه فقط آن بالاترین مقامات شرکت، مهم ترین نقش را در ایجاد انگیزه و راهنمایی کارمندان دارند؛
  • مدیران باید با استفاده از قدرت نیازهای اساسی انسان، کارمندان را تحت کنترل خود درآورند نه اینکه سعی در مجادله و تغییر آنان داشته باشند؛
  • مدیران برای برآوردن نیازهای کارمندان برای مشارکت معنادار،‌ باید مطمئن شوند که آن ها نقش های خود را دریافته اند، و امکانات و فرصت مناسب برای پیشرفت در اختیار آنان قرار دارد؛
  •  و نشان دهند که کارمندان از همه لحاظ برایشان مهم هستند و همچنین محیط کاری همراه با مشارکت و همیاری را فراهم آورند.

درباره ی نویسندگان:

مدیریت

راد واگنر (Rodd Wagner) مدیر سازمان گالوپ است. در گالوپ، او مشارکت کارمندان و اطلاعات عملکرد کسب و کار را برای کسب زیاد ثروت 500 شرکت تفسیر و بررسی می کند. او فارغ التحصیل رشته M.B.A از دانشکده تجارت دانشگاه Utah می باشد.

مدیریتدکتر جیمز هارتر (James K.Harter) محقق ارشد کارگاه تمرین مدیریت سازمان گالوپ است. برخی از تحقیقات وی در یکی از پرفروش ترین کتاب های تجارت « ابتدا، تمام قوانین را بشکنید و چقدر از سطل شما پر است؟ » در اختیار عموم قرار گرفته است. هارتر از سال 1985 در سازمان گالوپ مشغول به کار است.