توضیحات

  •  چرا کار تیمی مهم است؟
  • کار تیمی چه تفاوتی ایجاد می کند؟
  • چرا تیم و کار تیمی هسته مرکزی زندگی کاری ما شده است؟

در دنیای تجارت، ما به دو صورت تیمی و گروهی کار می کنیم.خیلی اوقات می بینیم که کار کردن به صورت تیمی و گروهی یکسان انگاشته می شوند در حالی که از لحاظ معنایی با هم تفاوت دارند.

گروه چیست؟

گروه، مجموعه ای از افراد را شامل می شود که با هم همکاری می کنند و به طور متقابل بر هم اثر می گذرانند تا به هدفی خاص در یک زمان مشخص برسند. هویت گروه متعلق به هر فرد است. اعضا، اطلاعات و منابع را با هم به اشتراک می گذارند. در یک سازمان گروه ها بر پایه ی علایق، باورها، و تجارب مشترک در رشته ها و اصول مشترک شکل می گیرند، بنابراین افراد گروه به آسانی می توانند با هم همکاری داشته باشند. دو نوع گروه داریم:

  • گروه رسمی: این گروه ها توسط مدیریت سازمان برای انجام وظیفه ای خاص ایجاد می گردد.
  • گروه غیر رسمی: طبیعتاً تشکیل این گروه ها در یک سازمان به هدف جلب رضایت جامعه یا رفع نیازهای روانی انسان ها است.

مثال: گروه های دینی، واحدهای تجاری، جمع های دوستی، کارمندان خط هوایی پرواز و غیره.

تیم چیست؟

 گروهی از افراد که برای حصول یک هدف مشخص طی دوره زمانی مشخص به هم می پیوندند و مسئولیت مشترکی دارند، را تیم گویند. شعار یک تیم «یکی برای همه و همه برای یکی» است. همچنین اعضای تیم غیر از اشتراک اطلاعات، مسئولیت وظایف تیم را نیز با هم شریک هستند. همواره تیم برای نتایج (برای مثال نتیجه تلاش های جمعی اعضای تیم) مسئول است. اعضای تیم فهم متقابلی از سایر اعضا دارند. آنها به هم کمک می کنند تا نقاط قوت خود را تقویت کنند و نقاط ضعف خود را رفع نمایند. مهم ترین ویژگی یک تیم روحیه همکاری و تعاون بین اعضا است. برای مثال اعضا به صورت تیمی چیز بیشتری را بدست می آورند تا اینکه به صورت فردی و تنها فعالیت کنند. سه عدد از ویژگی های عملکرد تیمی عبارتند از:

  • پیوستگی
  • مسئولیت پذیری
  • همکاری

مثال: تیم کریکت، تیمی برای انجام یک پروژه، تیم پزشکان،‌تیم مدیران و غیره.

کارفرمایان از کارمندان خود انتظار دارند که به صورت تیمی با هم کار کنند. کار تیمی امری مستلزم برای هر صنعتی است، از خدمات تجاری گرفته تا به کارگیری فناوری اطلاعات برای خدمات غذا. این موضوع حتی در مورد شغل به ظاهر فردی شما هم صدق می کند. ممکن است که حجم زیادی از وظایف شغلی خود را به تنهایی انجام دهید، ولی هنوز هم شما باید بتوانید به کارتان در حیطه اهداف بزرگتر شرکت فکر کنید و دستاوردهای خود را به سایر افراد سازمان انتقال دهید. شما صرفنظر از نقش خود باید بتوانید با دیگر اعضا به خوبی همکاری داشته باشید. مدیران منابع انسانی و کارفرمایان هم باید بتوانند کارمندان خود را به تیمی کار کردن ترغیب و در واقع تیم سازی کنند و رهبری آن را فراگیرند.

معرفی خانم دکتر ایمی ادمانسون (Amy Edmondson)

کار تیمی

دکتر ایمی ادمانسون (Amy Edmondson)، استاد درس مدیریت و رهبری در دانشگاه تجاری هاروارد آمریکا است. منصبی که به منظور حمایت از اعمال انسانی که منجر به ایجاد تشکیلات اقتصادی موفق می شود،‌ به وجود آمده است و به اصلاح جامعه کمک می کند. دکتر ایمی ادمانسون (Amy Edmondson) در سال های 2011،2013،2015 و 2017 توسط رتبه بندی دو سالانه جهانی متفکران (Thinkers) رتبه 50 متفکران مدیریت را به خود اختصاص داد و مفتخر به دریافت جایزه Talent Award در سال 2017 گردید. دکتر ایمی ادمانسون (Amy Edmondson) در رابطه با تیم سازی، امنیت روانی، و رهبری برای شرکتهای بزرگ و شنوندگان دانشگاهی از سراسر جهان سخنرانی می کند و مقالات دکتر ایمی ادمانسون (Amy Edmondson) در ژورنال های «‌Business Review» و «California Management Review» در هاروارد و همچنین در تعداد زیادی از ژورنال های دانشگاهی شامل «Administrative Science Quarterly» و «Academy of Management Review» به چاپ رسیده است. همچنین دکتر ایمی ادمانسون (Amy Edmondson) با همکاران خویش در زمینه کار تیمی کتابهایی را منتشر نموده است،‌ ازجمله «تیم سازی»: چگونگی یادگیری، ابداع و رقابت سازمان ها در اقتصاد دانش بنیان؛ «تیم سازی جهت ابداع»: کار تیمی را در محیط های کاری دینامیک بررسی می کند؛ و «ساخت آینده»: تیم سازی بزرگ برای ابتکارات بی باکانه، او چالش ها و فرصت های تیم سازی در صنایع را مورد بررسی قرار می دهد.

کار تیمی                    کار تیمی                  کار تیمی

در مجموعه حاضر دکتر ایمی ادمانسون (Amy Edmondson)، استاد و محقق موفق در زمینه کار تیمی،‌ به شما تعریفی مناسب از تیم می دهد و چگونگی ایجاد آن و از آن مهم تر رهبری تیم را به نحوی قابل فهم و جذاب شرح می دهد.

مباحثی که با آن آشنا خواهید شد:

۱- تیم و تیم سازی چیست؟

۲- تفاوت رهبری اصلی و رهبری فرعی

۳- علت و راه حل سه نوع سکوت نابجا در سازمان و کار چیست؟

۴- برنامه ریزی و ایجاد امنیت روانی برای کارمندان به چه صورتی باید باشد؟

۵- ایجاد انگیزه و تعیین هدف

۶- برخورد با شکست ها و یادگیری از شکست های سازمانی

۷-تیم سازی ورای محدوده ها