توضیحات

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

کتاب «تجزیه و تحلیل اوراق بهادار» نوشته ی بنجامین گراهام (Benjamin Graham)

به گفته ی وارن بافت (Warren Buffett)  نقشه ی راهی برای سرمایه گذاری است که من 57 سال آن را دنبال کرده ام. اولین چاپ آن  سال 1934 است. کتاب «تجزیه وتحلیل اوراق بهادار» یکی از تأثیرگذارترین کتاب های مالی است که تاکنون نوشته شده است. ۵ ویرایش قبلی آن بیش از یک میلیون فروش داشته است و نسل جدیدی از سرمایه گذارانی را با فلسفه و تکنیک سرمایه گذاری ارزش بی حد بنجامین گراهام (Benjamin Graham) و دیوید داد (David L.Dodd) را به وجود آورده است.

همانطور که در ابتدا تقریبا 75 سال پیش به نظر می رسید، آموزه های بنجامین گراهام، “پدر سرمایه گذاری ارزش”، در برابر تنوع گسترده ای از شرایط بازار، کشورها و سطوح دارایی مختلف مقاومت کرد.

پیش گفتار کتاب از وارن بافت (Warren E. Buffett) است که گفته کرده است که نسخه 1940 کتاب را حداقل چهار بار خوانده است. در ویرایش ششم کتاب «تجزیه و تحلیل اوراق بهادار» تحلیل امنیتی شما را با مبانی ارزش گذاری سرمایه گذاری آشنا می کند ( حتی فراتر از بازارهای آشفته قرن بیست و یکم!)

نسخه ی ششم کتاب «تجزیه و تحلیل اوراق بهادار» بر اساس نسخه ی 1940 آن می باشد و با شامل 200 صفحه افزوده شده از مدیران راهبر و برجسته مالی Wall Street می شود.این مدیران سرمایه گذاری ارزش چرایی اصول و تکنیک های گراهام (Graham) و داد (Dodd) را توضیح می دهند. که این اصول و تکنیک ها حتی در بازارهای مختلف همچنان به طور عمده ای صدق می کنند.

که نام برخی از مدیران شرکت کننده در زیر آورده شده است:

  • ست کلارمن (Seth A. Klarman)رئیس گروه Baupost، L.L.C. و نویسنده کتاب «مرز امنیت»
  • جیمز گرنت (Games Grant) مؤسس ناظر بر نرخ بهره گرنت، شریک عمومی Nippon Partners
  • جفری لدرمن (Jeffrey M. Laderman) کهنه کار مجله Business Week
  • راجر لوونستین (Roger Lowenstein) نویسنده کتاب بافت (Buffett)
  • هوارد مارکس (Howard S.Marks,CFA) رئیس و مؤسس همراه مدیریت کپیتال اوک تیری (Oaktree Capital Management L.P)
  • ازرا مرکین (J. Ezra Merkin) شریک مدیریت گروه کپیتال گابریل
  • بروس برکوویتز (Bruce Greenwald) مؤسس مدیریت سرمایه  Fairholme
  • گلن گرینبرگ (Glenn H. Greenberg) مدیر عامل و مؤسس مدیریت سرمایه شفتن (Chieftain Capital Management)
  • دیوید آبرامز(David Abrams) عضو هیئت مدیره Abrams Capital

بنجامین گراهام (Graham) ا است. در اصل بحث برای اعتبارسنجی به حرفه ای کردن صنعت منجر به منشور CFA شد.

درباره ی بنجامین گراهام

تجزیه و تحلیل اوراق بهادار

بنجامین گراهام (Benjamin Graham متولد بنجامین گراس بام (آمریکا)، ۸ می 1894 تا 21 سپتامبر 1976) اقتصاددانی آمریکایی بریتیش و یک سرمایه گذار حرفه ای است. گراهام (Graham) به عنوان پدر تحلیل گران سرمایه گذاری در همه جا و پدر سرمایه گذاری ارزش شناخته می شود. سرمایه گذاری ارزش یک رویکرد سرمایه گذاری است که او در مدرسه تجارت کلمبیا در سال 1928 شروع به تدریس آن کرد. او تجزیه و تحلیل مالی را از تجارت به علم تبدیل کرد و با نوشتن کتاب «تجزیه و تحلیل اوراق بهادار» به همراه دیوید داد (David Dodd) یکی از پیشگامان در این زمینه است. گراهام (Graham) در طول عمر خود مریدان مختلفی داشته است، مریدانی که تبدیل به سرمایه گذاران موفقی شدند. در بین شاگرادان معروف گراهام (Graham) می توان وارن بافت (Warren Buffett)، ویلیام جی روان (William J.Ruane)، اروینگ کان (Irving Kahn) و والتر جی شواس (Walter J.Schloss) را نام برد. بافت (Buffet) گراهام را به عنوان ایجاد کننده چهارچوب سرمایه گذاری صحیح و منطقی می داند و او را بعد از پدرش، دومین شخص تأثیرگذار در زندگی خود می داند. در حقیقت گراهام تأثیر خیلی زیادی روی شاگردانش داشت که دو شاگرد وی بافت (Buffett) و کان (Kahn) پسران خود را هوارد گراهام بافت (Howard Graham Buffett) و توماس گراهام کان (Thomas Graham Kahn) نام نهادند. گراهام همچنین در دانشکده مدیریت  UCLC Anderson تدریس کرده است.