ده نکته کلیدی برای مدیران در کار گروهی و تیم سازی

کارگروهی و تیم سازی

اگر شما به عنوان رهبر و مدیر یک سازمان، نتوانید تیمی موفق بسازید و آن را حفظ کنید، خیلی زود رقبا جایگزین شما در بازار خواهند شد. عدم توانایی و شکست در کار تیمی در واقع یکی از سریعترین، پرهزینه‌ترین و رایج‌ترین عوامل شکست در کسب و کار به ویژه در استارتاپ هاست. اختلال در عملکرد تیم همچنین منجر به کاهش سود مالی در شرکت ها می شود. این یک واقعیت است که در نگاه اول ممکن است کمی باورنکردنی به نظر بیاید اما در عین حال یادگیری نحوه‌ی ساخت و اداره‌ی یک تیم با عملکرد بالا در اکثر کسب و کارهای تجاری، در واقع بسیار ساده و قابل اجرا است. در این مقاله ده نکته کلیدی به مدیران ارائه می‌شود تا بر اساس تکنیک‌های مبتنی بر مهارت‌های نرم، در تیم‌سازی موفق شوند.

کار تیمی یا ارتش یک نفره!

کار تیمی

فردی یا تیمی؟ مسئله این است… چرا از خودنمایی و جلب توجه دیگران لذت می‌بریم؟ این یک حقیقت است که همه‌ ما دوست داریم تا به تنهایی اسم خود را بر سر زبان‌ها آورده و به قول گفتنی، معروف شویم و دنیا را تسخیر کنیم. اما آیا چنین چیزی در عمل بدون کار تیمی امکان […]