رشد فردی، یک فاکتور کلیدی برای رسیدن به موفقیت

رشد فردی

شاید اصطلاح رشد فردی را شنیده باشید و ندانید معنای آن چیست. به رشد فردی، همچنین اصلاح خویشتن و رشد خود هم می‌گویند. این اصطلاح به تکنیک‌های مختلف برای بهبود عادات،‌ رفتار، اعمال و واکنش‌های فرد اطلاق می‌شود. برای روشن شدن معنا و مفهوم رشد فردی در ادامه چند نمونه مثال را آورده‌ایم: آموختن کنترل […]