بزرگترین دشمن زندگی تو چه کسی است؟

مقصر

بزرگترین دشمن زندگی تو و مقصر واقعی کسی یا چیزی است که مانع پیشرفت تو و قرار گرفتن تو در مسیر موفقیت می‌شود. ببین چه چیزی یا چه کسی دشمن واقعی است و آن را از میان بردار.

زندگی خودت را دنبال کن، زندگی خودت را بساز

هدف زندگی

زندگی خودت را دنبال کن و به جای دنبال کردن زندگی دیگران و هدر دادن زمان و انرژی، روی اهداف و برنامه‌های خودت متمرکز شو. زمان محدودی در اختیار داری تا بتوانی رویاهایت را محقق کنی، قدر زمان و فرصت‌ها را بدان. زندگی ات را بساز و لذت ببر.

چطور می‌توانم شادی را در زندگی تجربه کنم؟

شادی

شما جزو کدام گروه از افراد هستید؟ شاد و با انرژی مثبت هستید یا فردی عبوس و با انرژی منفی هستید؟ چطور شادی را به زندگی بیاوریم؟

برخی افراد هر جا می‌روند و با هر کسی هم نشین می‌شوند، سرزنده و شاد هستند و به جمع انرژی مثبت و هیجان تزریق می‌کنند. این افراد نه تنها به جمع و افراد اطراف خودشان انرژی خوبی منتقل می‌کنند، بلکه خودشان نیز شادتر می‌شوند.