8 قانون طلائی برای گام برداشتن در مسیر موفقیت

گام برداشتن در مسیر موفقیت

همه ما راجع به قانون جذب شنیده ایم؛ همان قانونی که به ما می گوید با تصور دریافت چک در صندوق پستی مان می توانیم میلیونر شویم و با تصور و تجسم خواسته ها و رویاهامان، اتفاقات و افراد مورد نظرمان را به سوی خود جلب کنیم. عده ای معتقدند این روش، واقع گرایانه نیست […]