معرفی 7 روشی که شما را به فردی خوش بین تبدیل می کند

فردی خوش بین

زندگی همه افراد فراز و نشیب هایی دارد. قطعا در میان روزهایی که زندگی وفق مراد شما بوده است، طعم تلخ اتفاقات نا امید کننده را هم چشیده‌ اید. اما آیا هنگام رو به رو شدن با سختی‌ ها، نیمه‌ ی پر لیوان را هم می‌ بینید یا مدام به نیمه‌ ی خالی لیوان توجه […]

خوش بینی بیش از اندازه منجر به رفتار های غیر منطقی می شود

خوش بینی

” برای موفقیت خوش بینی ضروری است و همچنین خوش بینی پایۀ شجاعت و پیشرفت درست است.” «نیکولاس موری باتلر» ” اکثر دل‌های بی‌باک، رؤیاپردازان بی‌پروا همیشه درکی از خوش بینی را حفظ کرده‌اند که اغلب در برابر شواهد قابل دسترس به پرواز درمی‌آیند.” « مارتین اومالی» ” یکی از چیزهایی که من به سختی […]