فروش موفق با آکادمی بازار زیر نظر استاد احمد محمدی

آموزش فروش با زبان بدن

اگر صاحب کسب‌وکار هستید، بی‌شک فروش موفق و بیشتر یکی از اهدافی است که دنبال می‌کنید. در سلسه‌ مقاله‌های آموزش فروش آکادمی بازار با مدیریت استاد احمد محمدی، قصد داریم ترفندهای تاثیرگذار در فروش را معرفی کنیم.