چکیده کتاب مدیر توانمند (The Empowered Manager) نوشته پیتر بلاک (2)

مدیر توانمند
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

در این مقاله آکادمی بازار به تشریح ادامه چکیده کتاب مدیر توانمند (The Empowered Manager) می پردازد. با ما همراه باشید.

چرخه کاغذبازی

جریان سازمانی که به کاغذبازی می انجامد در لابلای مراحل گردش می کند. عناصر این چرخه کاغذبازی این ها هستند:
1. پدرسالاری: یک مرحله کنترلی از سطوح بالاست که در توسعه سازمانی روی می دهد.

2. منفعت شخصی نزدیک: سازمان ها کامیابی را به جنبش رو به بالا در سلسله مراتب پیوند می دهند آنچنان که پاداش های مالی مدیران پشت سر هم همگام با اختیارات شان فزونی می یابد. این یک تعریف ناخوشایند از کامیابیست زیرا سبب می شود افراد منفعت شخصی شان را بر حسب پاداش مطمئن تعیین کنند نه بر اساس خدمات یا کاری که انجام می دهند.

3. دغلکاری: خودکامگی و بلندپروازی رفتار دغلکارانه را ترویج می دهد. دستکاری بدان معناست که افراد آنچه می خواهند را انجام می دهند بدون اینکه بدانند شما کنترل شان می کنید.

فرهنگ های سازمانی سنتی شاید دغلکاری را یک مهارت و از ویژگی مدیر توانمند بدانند. بینش متعارف می گوید بهترین دغلکاران در سطوح بالا جای دارند.

اینکه دغلکاری در را به روی کامیابی می گشاید آنچنان نقش و نگار یافته است که مدیران می گویند دغلکاری نمی کنند بلکه افراد اینگونه گمان می کنند. هر کسی فرض میکند کتمان دغلکاری خودش دغلکاریست.

4. وابستگی: مردم وابسته باور دارند سرنوشت شان در دست دیگران است. پدرسالاری، منفعت شخصی و دغلکاری چرخه ای هستند که پیوسته بر وابستگی می افزایند.

چرخه کارفرمایی

کارفرمایی نقطه روبروی کاغذبازیست. کارفرمایی در هر گام در برابر کاغذبازی می ایستد. چرخه کارفرمایی اینگونه تشکیل می یابد:

1. قرارداد کارفرمایی: این قرارداد اعتماد را بنیان می نهد. این مبنای اعتماد – به جای پدر سالاری- به تعهد پایبندست. انتظار می رود دانش و بهترین غریزه ها را بکار گیرید. هر کسی باید مانند مالک تجاری رفتار کند.

2. منفعت شخصی روشنگرانه: منفعت شخصی کهنه را با منفعت شخصی روشنگرانه جایگزین کنید. اینگونه فرصت ها و کارهای هدفمند برای یادگیری انجام می گیرند و کامیابی به پاداش و قدرت کاری ندارد.

3. کار صادقانه: چرخه کارفرمایی به کار صادقانه، ارتباط مستقیم و اشتراک گذاری اطلاعات و قدرت بدون دغلکاری می انجامد و از ویژگی های مدیر توانمند است.

4. استقلال جایگزین وابستگی: در نگاه مردم مستقل، بی باکی یک هنجار است. اگر مستقل باشید، احساس وابستگی نمی کنید.

ناگزیر نیستید مانورهای سیاسی بالادستان را نظارت کنید. می توانید مسئولیت کارهای خود را بپذیرید و در شرایط استثنائی احتیاط کنید.

The Empowered Manager
مدیر توانمند

سیاست مثبت تنها در سازمان های کارفرمایی روی می دهد. مردم درگیر در سیاست مثبت شیوه هایی را برای خودکفایی می یابند و سازمان هایی را که تجسم می کنند می آفرینند.

سیاست مثبت در سطح فردی بدان معناست که خود را عامل تغییر می دانید. چشم براه مدیران ارشد برای تغییر نمانید. خودتان تغییر را ایجاد کنید.

نگاه نکنید کدام سیاست مثبت را مردم پشتیبانی می کنند. بهترینها را امیدوار باشید ولی منتظر تغییر نمانید. بهترین رویکردی را که می یابید اجرا کنید.

نیت تان را به واقعیت بدل کنید. اگر به عنوان مدیر توانمند می خواهید در محیط کارفرمایانه کار کنید، گام نخست را کارفرمایانه بردارید.

شکل دهی بینش

سیاست مثبت منفعت شخصی روشنفکرانه را الویت می بخشد.

منفعت شخصی روشنفکرانه می گوید یک سازمان بزرگ خدمت محورست و آنچه می خواهید را عرضه می کند هم بدان سبب که مطلوبست و هم بدان سبب که از یکپارچگی برخوردار است.

بینش نکته ای اساسی به شمار می رود. آنچه بر آن ارزش می گذارید را برقرار می کند.

افراد می خواهند زمان و تلاش شان را برای چیزهای باارزش بکار گیرند. بینش مبتنی بر خدمات بر خدمت به مشتری و ماموریت سازمانی تمرکز می کند. پس، راهبردیست.

این بینش ارجمندست زیرا افراد را به معنویت سوق می دهد. آرزوی ژرف انسانی جهت یادگیری، رشد، خدمات رسانی و ایجاد تفاوت را نمایان می سازد.

درباره بینش تان صراحت داشته باشید. اگر آن را بر زبان آورید تردیدی جهت شکاف بین سازمان کنونی و هدف باقی نمی ماند.

بیان آشکار بینش آینده ای را که می خواهید تحقق بخشید آشکار می سازد. شما را در جریان کار نگه می دارد، تعهدپذیری را به ارمغان می آورد و شما را تبدیل به مدیر توانمند می کند. بینش بیان ماموریت نیست.

جهت بیان بینش

 • بینش را بر حسب خدمات بیان کنید نه بر حسب شکوهمندی. بینش به عنوان مثال نباید جایگاه شماره 1 را بدست آورد. بینش را دنبال کنید زیرا بجا و باارزش است نه بدان سبب که سپاسگزاری و پاداش را به همراه می آورد.
 • با حالت عاری از تخیل یا حالت عملی، بینش تان را محدود نسازید.
 • بر مشتریان داخلی و خارجی تمرکز کنید. به هر کسی که خدمت می کنید مشتری به شمار می رود.
 • با مردمی که کار می کنید به همان شیوه ای رفتار نمایید که می خواهید آنها با مشتریانتان رفتار کنند.
 • ایجاد بینش کافی نیست. باید برای بینش تان پشتیبانی دریافت کنید. سیاست مثبت در این نقطه بسیار کارسازست. بهترین شیوه جهت دریافت پشتیبانی بیان مطلوب بینش است و سپس باید به همان شیوه بینش تان را زندگی کنید.

نکات طلایی در کتاب مدیر توانمند

 

 • کاغذبازی ویرانگر است و بهره وری را به همراه ندارد. به موجب کاغذبازی، هر آنچه روی می دهد مسئولیتی را متوجه کسی می کند.
 • وابستگی کاغذبازی را تغذیه می کند زیرا ترس را به همراه دارد.
 • نقطه روبرویی وابستگی خودکفاییست.
 • خودکفایی و کارفرمایی به بی باکی و ریسک نیازمندند.
 • توانمندسازی دیگران به مثابه آن است که خود را توانمند کنیم.
 • از دو چرخه سازمانی آگاه شوید. دایره خبیث کاغذبازی و دایره خبیث کارفرمایی.
 • سازمانی را که می خواهید در آن کار کنید تجسم کنید و آن را بیافرینید.
 • معنا، خدمات و یادگیری را به پاداش، رتبه و جایزه الویت دهید.
 • چشم اندازتان را با صراحت نشان دهید. اینگونه آشکار می شود در چه موقعیتی جای دارید.
 • سرنوشت در دستان شماست.
 • ایجاد سازمان رویاهایتان ریسک را به همراه دارد. ولی باید بین طلایه داری و حفظ یکپارچگی به تلاش و تکاپو بپردازید.

یکی از بهترین شیوه های دستیابی به اهداف و موفقیت، الگوبرداری از افراد موفق است. همه افراد موفق تعدادی ویژگی مشترک و عادت سازنده همچون مطالعه کردن دارند. آنان با مطالعه کتاب های خودیاری، انگیزشی و در زمینه کسب و کار همچون کتاب فوق، دانش خود را در مورد توانایی های خارق العاده ذهن خود و همچنین روش ها و راهکارهای مؤثر در مدیریت صحیح یک کسب و کار موفق، افزایش می دهند و به این روش در وقت و انرژی خود صرفه جویی می کنند و میزان شکست خود را به حداقل میزان ممکن می رسانند. 

آکادمی بازار با هدف شناساندن ویژگی های منحصر به فرد و مشترک انسان های موفق به همگان،به انتشار روزانه محتوا و مقالات می پردازد. شما به بهره مندی از این مقالات می توانید مسیر موفقیت را به سرعت بپیمایید.

guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments