چکیده کتاب آنچه مدیران برتر جهان بگونه ای متفاوت انجام می دهند (1)

نویسنده : تیم تحریریه آکادمی بازار
مدیران برتر جهان
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

در این مقاله آکادمی بازار چکیده ای از کتاب آنچه مدیران برتر جهان بگونه ای متفاوت انجام می دهند را ارائه می دهد.

مارکوس بوکینگهام سخنران ارشد در نهاد رهبری گالوپ و کورت کافمن رهبر جهانی روال مدیریت سازمان گالوپ هستند.

در این خلاصه، خواهید آموخت:

1. چه اصولی مدیران عالی را از مدیران معمولی متمایز می سازد.

2. کارمندان در هر سطح از توسعه چه می پرسند.

3. چرا یک مدیر عالی باید با سرشت هر کارمند عجین شود.

4. کدام چهار مهارت را هر مدیر باید دارا باشد.

محتوای کتاب آنچه مدیران برتر جهان به گونه ای متفاوت انجام می دهند

مارکوس باکینگهام و کورت کافمن نتایج دو پژوهش عمده را ارائه می کنند.

یکی از آنها گویای یافته های برآمده از نظرسنجی در میان بیش از یک میلیون کارمند درباره نیازهای کاریشان است و دیگری یک بررسی 20 ساله را درباره چگونگی تفاوت بین عالی ترین مدیران جهان و مدیران دیگر پوشش می دهد.

این پژوهشگران با بیش از 8000 مدیر از 400 شرکت مصاحبه کردند و تفاوت های اساسی را یافتند که از اندیشه ورزی سنتی پیرامون روالهای مدیریتی موفقیت آمیز سر بر می آوردند.

این گزارش تیزبینانه اصول اصلی مدیران عالی را انعکاس می دهد و نمونه هایی از رهبرانی را بازگو می کند که دانش شان درباره مدیریت کارآمد را در عمل بکار می گیرند.

نتیجه گیری های این کتاب بر پژوهش ژرف استوارند نه بر نظریه. این پژوهش سخت کوشانه توصیف می کند کارمندان درباره مدیریت چه احساس می کنند و آنچه مدیران عالی انجام می دهند و اینکه چرا و چگونه به نتایج مطلوب می رسند را توضیح می دهد.

این کتاب را به همه مشتاقان مدیریت پیشنهاد می کنیم.

مدیران عالی و دیگر مدیران

مدیران برتر جهان می توانند درس های عملی، روش ها، شگردها و راهکارهای انبوهی را از داده های این دو پژوهش جامع پیرامون تعامل بین مدیریت و کارمندان در بازه زمانی 25 ساله در سازمان گالوپ بدست آورند.

در یکی از پژوهش ها، پژوهشگران با بیش از 1 میلیون کارمند از شرکت ها و صنایع متفاوت مصاحبه کردند تا دریابند با استعدادترین شان از محیط کار چه می خواهند. آنها دریافتند کارمندان بااستعداد به مدیران عالی نیاز دارند.

مدیران عالی افراد مطلوب را ترغیب می کنند در شرکت بمانند.

حتی اگر شرکت از رهبری الهام بخش، سودهای مطمئن، پرداخت های مطلوب و برنامه های آموزشی ارزشمند برخوردار باشد، افراد تصدی گری شان را مبتنی بر ارتباطشان با ناظر مستقیم می دانند.

در پژوهش دوم، پژوهشگران موفقیت شرکتی جهت شناسایی مدیران ارشد ارزیابی نمودند.

آنها بررسی کردند چگونه مدیران عالی کارمندان بااستعداد را کشف، استخدام، هدایت و حفظ می کنند.

مقیاسهای کامیابی در این پژوهش از حجم فروش، سود، رضایت مشتری، جابه جایی کارمندان و بهره وری تشکیل می یافتند.

مدیریت
مدیران برتر جهان

 

مدیران در زندگی کاری مستقیم نقش مهمی را بازی می کنند.

آنها محیط کار را با قواعدی تعریف می کنند که خودشان تعیین می نمایند و بر همان راستا به تعامل در محیط کار می پردازند.

در دوره بازاریابی و فروش ” ستارگان فروش ” خود را به یک فروشنده تمام عیار تبدیل کنید.

بهترین مدیران پیوسته کارمندان را خرسند می سازند و یک رابطه یک به یک کارآمد را پی می گیرند.

واحدهای تجارت مرتبط که از مدیرانشان بسیار خرسندند سطحی عالی و مداوم از عملکرد را از حیث بهره وری، سود و رضایت مشتری نشان می دهند.

چهار سطح پشتیبانی مدیریت

فرض کنید یک مربی کوهنوردی هستید و می خواهید به کارمندان تان کمک کنید به قله برسند.

باید کارمندان تان را با درک کامل از مبنای کار پیش از رهسپاری به سطح بعد رهبری کنید. به بیان دیگر، نابهنگام است بخواهید رهبری یا تیم سازی کنید مگر آنکه کارمندان از دانش و تجربه جهت حرکت فرای سطوح اولیه یادگیری برخوردار شوند.

بنا بر پرسش های کارمندان در ارتباط با انتظارات تان و منابع، سطحی مناسب از راهنمایی را بر جای بگذارید.

در سطح نخست یا کمپ پایه، کارمندان می خواهند بدانند چه انتظاری از آنها دارید و آیا از منابع کافی برای انجام مطلوب کارها برخوردار هستند یا خیر.

کمپ 1

در سطح 2 یا کمپ 1، کارمندان به این نکته می اندیشند که آیا سطح مطلوبی از عملکرد را انجام می دهند یا خیر، آیا از توانایی ها و منابع برای انجامش برخوردارند یا خیر و چه روی می دهد اگر کارهایشان را همراستا با جزئیات انتظارات تان انجام دهند.

آنها می خواهند بدانند آیا بگونه فردی یاری می شوند یا خیر. کارمندان نیاز دارند بدانند شرکت بر تلاش های فردیشان ارزش می گذارد.

در این سطح، آنها تمایل دارند بپرسند آیا فرصتی برایشان فراهم می شود تا بتوانند بهترین عملکرد را هر روز به نمایش بگذارند.

به کارمندان تان بگویید چگونه می توانند سپاسگزاری را به سمت خود سرازیر کنند. درباره برنامه های پاداش و ارتقا گفتگو کنید.

برایشان روشن کنید که از انجام مطلوب کارها همیشه آگاهی می یابید. کارمندان به چنین تضمینی از سوی مدیرا برتر جهان نیاز دارند.

کمپ 2

در کمپ 2، کارمندان می پرسند تا چه اندازه با سازمان تناسب دارند. دغدغه های کارمندان در این سطح حول این نکته گردش می کند که آیا دیدگاه هایشان به شمار می آیند و شنیده می شوند.

آیا روند بگونه ای پیش می رود که آنها اهمیت کار را احساس کنند و آیا کارمندان شان نیز به تلاش متعهد می گردند یا خیر. افراد امیدوارند در محیط کارشان دوست بیابند.

سرانجام در سطح 4 یا کمپ 3، کارمندان به پیشرفت و رشد فردی علاقمند می شوند. آنها در تلاشند پیوسته کارهای درجه یک را برای شرکتی انجام دهند که مدیرش آنها را ترغیب می کند پیشرفت کنند و فرصت هایی را برای یادگیری و رشدشان فراهم می سازد.

هیچکس نمی خواهد سخت کار کند، مهارت های تازه را بیاموزد و سپس دریابد شرکت فضایی برای رشد ندارد.

اولویت با اصول اولیه است

به عنوان یکی از مدیران برتر جهان باید با اصول اولیه کار را آغاز کنید. در جایگاه یک مدیر، می توانید به کارآمدترین شکل به کارمندانتان در این حوزه های اساسی کمک کنید آن  هم با پیشرفت گام به گام.

هیچ گامی را کنار نگذارید و کاری کنید افراد بر تک تک گام ها تمرکز کنند. هر فرد را در سطح مناسب جای دهید.

این سخن بدان معناست که باید نگرشی بیشتر فردیت گرا و تمرکزیافته را نسبت به نقاط قوت و ضعف هر کارمند معطوف کنید.

این روند دشواری بسیاری را برایتان به همراه می آورد ولی به نتایج شگرف می انجامد.

بر تامین خواسته ها و نیازهای کارمندانتان در کمپ پایه و کمپ 1 تمرکز کنید. پرداختن به نیازهای سطح بالاتر بیهوده خواهد بود مگر اینکه از آسایش کارمندان آگاهی یابید.

هنگامیکه این نیازهای سطح نخست را تامین می کنید، می توانید با خیالی آسوده به کارتان ادامه دهید.

آن دسته از برنامه ها و رویکردهای مدیریتی را بیافزایید که نیازهای سطح بالاتر کارمندان را هدف می گیرند و کنجکاوی شان را درباره پاداش های سطوح بالاتر پاسخگو میشوند.

به عنوان مثال، هنگامیکه بر روی بیان ماموریت ها کار می کنید، یک تیم کاری خودمدیریتی را ایجاد می کنید یا آموزش های گوناگون را به کارمندان ارائه می دهید، به نیازهای کارمندان در کمپ سطح 2 توجه می کنید.

تلاشتان را بر توسعه نوآوری مانند مدیریت کیفیت کل، مهندسی دوباره یا ایجاد یک سازمان یادگیری متمرکز نمایید تا کارمندانتان آماده شوند به جلو گام بردارند.

 

کتاب و کتاب خوانی

استاد احمد محمدی

استاد احمد محمدی

سخنران انگیزشی و مربی توسعه فردی، مدرس و مشاور کسب و کار

مشاوره کسب و کار میانبری برای رونق کار

وجه تمایز مدیران عالی و مدیران معمولی میزان خرد، تحصیلات و مطالعه آن هاست. مدیران عالی و موفق با مطالعه کتاب های خودیاری، انگیزشی و مدیریتی، به طور مداوم در حال یادگیری علم به روز و کسب اطلاعات از بازار رقابتی اطراف خود هستند. مطالعه کتاب هایی همچون کتاب فوق این بینش را به مدیران می دهد که بدانند برای یک مدیریت عالی چه مهارت هایی باید داشته باشند و چگونه باید با کارمندان و زیردستان خود رفتار نمایند.

آکادمی بازار با هدف  انتشار محتوا و مقالاتی همچون مقاله فوق در خصوص اداره موفق یک کسب و کار به شیوه های امروزی مقالات کارآفرینی و کسب و کار را به شما معرفی می کند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *