مهارت ارتباط مؤثر با دیگران – برگزیده ای از فیلم جری مگوایر (Jerry Maguire-1996)

نویسنده : تیم تحریریه آکادمی بازار
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on twitter
Share on linkedin

پلتفروم هوشمند ستاره یاب

کلیک کن، رزومه بساز، استخدام شو

مهارت ارتباط مؤثر با دیگران – برگزیده ای از فیلم جری مگوایر (Jerry Maguire-1996) را در این مقاله مطالعه کنید.

ضرورت کسب مهارت ارتباط مؤثر چیست؟ آیا تا به حال برای شما پیش آمده است که تلاش در برقراری ارتباط داشته باشید، اما مقصود شما درک نگردیده باشد؟ چه اتفاقی افتاده است؟ به چه شیوه متفاوت دیگری می توانستید آن را انجام دهید؟

آیا تا به حال ارسال یک پیام برای شما مشکل بوده است؟ چه اتفاقی افتاده است؟ چرا بعضی وقت ها گفتن آنچه که می خواهیم مشکل می باشد؟

 هدف از برقراری ارتباط با دیگران این است که قادر باشید پیام خود را به آن ها انتقال دهید. اگر شما بتوانید پیام خود را با موفقیت به دیگران تفهیم نمایید، افکار و ایده های شما به طور مؤثر منتقل خواهد شد. در غیر این صورت، نمی توانید نظر خودتان را با دیگران در میان گذاشته و ارتباط شما با آن ها به خوبی برقرار نشده و به شکست اهداف فردی یا حرفه ای شما خواهد انجامید. برای کلیه فعالیت های اجتماعی از جمله دوست یابی، ازدواج، تحصیل، اشتغال، رفع نیازهای روزانه و … نیازمند برقراری ارتباط مؤثر با دیگران هستیم و اگر این مهارت را به خوبی یاد نگرفته باشیم، اغلب فعالیت های اجتماعی ما آن گونه که می خواهیم پیش نرفته و رضایت ما را تأمین نخواهد کرد. به عنوان مثال اگر شما نتوانید با همسر،فرزند، والدین یا رئیس خود به طور مؤثر ارتباط برقرار نمایید، تعامل صحیحی بین شما شکل نمی گیرد و نمی توانید صحبت یا ایده های یکدیگر را درک نمایید. عدم توانایی برقراری ارتباط مؤثر سبب شکل گیری تعارض های بین فردی و در نهایت انزوا و تنهایی افراد خواهد گشت.

توانایی برقراری روابط اجتماعی، یکی از علائم اصلی سلامت روان در افراد می باشد. افرادی که این توانایی را ندارند، غالباً دوستان اندکی داشته و شبکه اجتماعی و حمایتی محدودی دارند. دستیابی به پیوندهای اجتماعی و در پی آن احساس امنیت، آرامش، اهمیت و احترام، نیازمند برخورداری از بعضی مهارت های اجتماعی می باشد، که مهم ترین آن ها را توانایی برقراری ارتباط مؤثر با دیگران تشکیل می دهد.

افراد بسیاری وجود دارند که به علت فقدان این مهارت ها از دستیابی به هدف های اجتماعی خود باز می مانند. ولی خوشبختانه یکی از اصول مهارت های زندگی از جمله «ارتباط مؤثر» قابلیت یادگیری آن می باشد و همه می توانند با یادگیری و تمرین آن عملکرد مؤثرتری در ارتباط با دیگران داشته باشند.

روند برقراری ارتباط مؤثر:

نخستین قدم در برقراری ارتباط مؤثر آن است، که موانع موجود در هر یک از مراحل و اجزای تشکیل دهنده ارتباط را به خوبی شناسایی و برطرف گردند. به عنوان نمونه اگر پیام شما طولانی، سازمان نیافته و همراه با خطاهای متعدد باشد، نباید انتظار داشته باشید که پیام شما به خوبی درک یا تفسیر گردد و یا استفاده نابه جا از کلمات و یا زبان بدنی، در نظر نگرفتن شرایط دریافت کنندگان پیام و موقعیتی که پیام در آن منتقل می گردد، می تواند مفهوم پیام را مختل ساخته و مانع برقراری ارتباط مؤثر گردد.

استاد احمد محمدی

موانع برقراری ارتباط چه هستند؟

بعضی از موانع برقراری ارتباط مؤثر عبارتند از:

 • خوب گوش ندادن
 • مسخره نمودن
 • فریاد زدن یا با صدای بلند حرف زدن
 • انتقاد یا تحقیر نمودن افراد
 • خشمگین شدن
 • احساس خود را صادقانه نگفتن
 • پیام های منفی غیرکلامی (مثل بی اعتنایی، عدم توجه، و حالت تدافعی)
 • اخم نمودن یا روی در هم کشیدن
 • حرف دیگران را قطع نمودن
 • دروغ گفتن
 • تهدید کردن
 • متهم کردن یا مقصر شناختن
 • ارزیابی ها و تصمیم گیری های شتاب زده
 • پیش داوری و نگرش جهت گیرانه
 • تعصبات و تفکرات قالبی و خشک

راه های برقراری ارتباط مؤثر چه هستند؟

در مقابل، توجه به موارد ذیل و به بهره گیری از آن ها در حین ارتباط با دیگران می تواند به برقراری ارتباط مؤثر کمک نماید:

 • به درستی گوش دادن
 • متوجه ساختن به فرستنده که به او گوش می دهید (از طریق زبان بدن یا اصوات دل گرم کننده مانند «آها»)
 • تکرار و انعکاس آن چه که متکلم بیان می کند
 • انتخاب زمان مناسب برای صحبت
 • برقراری ارتباط غیرکلامی
 • تلاش در پی بردن به احساس سایرین
 • ارائه راه حل های احتمالی
 • ادا نمودن آن چه که گفته شد، تا مطمئن گردید منظور را به درستی متوجه گشته اید
 • تماس چشمی خوب و حالات چهره ای خوشایند
 • ارائه فیدبک یا بازخورد دل گرم کننده به همراه تحسین

در هر موقعیتی و شغلی که باشیم، چه یک کارشناس فروش، چه فروشنده یا دانشجو، نیازمند برقراری ارتباط مؤثر با دیگران هستیم. برقراری ارتباط با دیگران به اغراض و اهداف مختلفی صورت می گیرد. لازم است که همه افراد مهارت برقراری ارتباط را یاد بگیرند تا بتوانند به نحوی مؤثرتر و ساده تری با دیگران ارتباط برقرار نمایند. برای یادگیری این مهارت روش های مختلفی وجود دارد و یکی از انواع مؤثر آن شرکت در سمینار موفقیت می باشد، که استاد احمد محمدی راه های برقراری ارتباط مؤثر را با زبانی روان و شفاف تدریس خواهند نمود. کافی است اولین قدم را برای بهبود مهارت های ارتباطی خود بردارید و روی لینک زیر کلیک نمایید تا با محتوا و نحوه برگزاری و ثبت نام سمینار بزرگ موفقیت آشنا گردید.

سمینار بزرگ موفقیت – استاد احمد محمدی

پلتفروم هوشمند ستاره یاب

کلیک کن، رزومه بساز، استخدام شو