کارآفرینی / کسب و کار

دلایل عدم رعایت وظایف توسط کارمندان چیست؟ (قسمت دوم)

آکادمی بازار در این مقاله به ادامه دلایل عدم رعایت وظایف توسط کارمندان می پردازد.

عدم رعایت وظایف دلایل مختلفی دارد که یکی از آنها پیش از تربیت و به آنالیز پیش از آموزش مربوط می‌شود. پنج گام موثر جهت مدیریت رفتاری و شیوه تربیت کارمندان وجود دارد. این مهارت را بیاموزید، انجام دهید و قوام بخشیدتا با دلایل عدم رعایت وظایف از سوس کارمندان مقابله کنید. پیش از تربیت، مسئله را آنالیز کنید. آنچه بر اهمال تاثیر می گذارد را تعیین نمایید. هر گونه پیش داوری، دیدگاه و فرضیات را کناری بگذارید.

مطالعه بیشتر: برنامه های انگیزشی چه تاثیری در بهبود عملکرد کارمندان دارد؟

مطالعه بیشتر: دلایل عدم رعایت وظایف توسط کارمندان چیست؟ (قسمت اول)

می‌توانید از طریق فروشگاه محصولات آکادمی بازار درجریان محصولات از جمله کتاب صوتی، فیلم آموزشی، محصولات بازاریابی و فروش، محصولات مربوط به توسعه فردی، محصولات مربوط به کارآفرینی و آموزش مالی و همچنین دوره آموزشی غیرحضوری قرار بگیرید. همچنین می‌توانید مقاله‌ی سندروم موفقیت بهترین کارمندان شما را فراری می دهد و همچنین مقاله‌ی جملات و عبارات مناسب برای قدردانی از همکاران یا کارمندانتان را در همین زمینه مطالعه کنید.

دلایل مسئله را کنکاش کنید. سپس، این ۵ گام را دنبال کنید:

گام اول: 

یکی از دلایل عدم رعایت وظایف سردرگمی کارمندان است. بگذارید کارمندان به این نتیجه برسند که مسئله ای وجود دارد. در برهه ای از زمان، از آنها بپرسید: آیا می دانید چرا اینجا هستید؟ با این پرسش، تربیت روی غلتک می افتد. به یاد داشته باشید جلسه تربیتی گفتمان است نه یک سخنرانی.

پرسش هایی را مطرح نمایید تا بتوانید به کارمندان کمک کنید نتیجه گیری کنند در جایی از کار مسئله وجود دارد. اینگونه نیمی از مسیر تربیت را پیموده اید. تا زمانی که کارمندان مسئله را نپذیرند، رفتارشان تغییر نمی یابد. گام اول کامل نمی شود مگر اینکه از زبان کارمندانتان بشنوید که درباره مسئله با صدای رسا سخن می گویند.

اگر کارمندان باز هم نپذیرفتند، از آنها بخواهید مواردی از اهمال را فهرست کنند. از آنها بپرسید: هنگامیکه این کار را انجام می دهید، چه روی می دهد؟ هنگامیکه کارمندان مسائل را پذیرفتند، از آنها بپرسید: اگر این کار را ادامه دادید، باید چکار کنم؟ همه نتایج را تا آنجا که می توانید فهرست کنید. به کارمندان یادآوری کنید می توانند رفتارشان را کنترل کنند. ولی تصمیم هایشان گزینه هایشان را محدود می کند. هنگامیکه کارمندان مسئله را پذیرفتند، به سراغ گام دوم بروید.

گام دوم: 

شما و کارمندتان فکرتان را روی هم بگذارید تا بتوانید راه حل های احتمالی را بیابید. بگویید: چه خوب که شما هم به مسئله پی بردید. اکنون باید برای حل مسئله چه کنیم؟ پرسش هایی را مطرح کنید تا بتوانید همه راه حل های احتمالی را فهرست نمایید. شتاب نکنید.

این گام یک جاده دو طرفه را می طلبد. کارمندان تا جای ممکن می توانند ایده های انبوه را فهرست نمایند. هنوز راه حل ها را آنالیز نکنید. تنها آنها را یادداشت کنیدو با دلایل عدم رعایت وظایف توسط کارمدان مقابله کنید.

چه زمان به موفقیت می‌رسیم؟
بخوانید
کارمندان
دلایل عدم رعایت وظایف

گام سوم:

از راه های مقابله با دلایل عدم رعایت وظایف توسط کارمندان کارهای ویژه و درمانبخش است. پس از آنکه این راه حل ها را فهرست کردید، بپرسید: چگونه می خواهید مسئله را برطرف سازید؟ سپس، سکوت کنید. این نکته مهم است. سکوت می تواند معذب کننده باشد.  پس، مدیران اغلب خودشان پا در میان می گذارند و به کارمندان می گویند چه باید بکنند. این کار را نکنید.

بگذارید سکوت ادامه یابد تا اینکه خود کارمندان دهان باز کنند. کاری کنید کارمندان به شما بگویند برای حل مسئله چه می خواهند بکنند. اگر کسی نجوا می کند آنچه گفتی را انجام می دهم، از وی بپرسید ایده اش چیست.

هنگامیکه کارمندان کاری را انتخاب نمود، از وی بپرسید چه زمانی کارش را آغاز می کند. یک تعهد خاص ایجاد کنید. بشنوید کارمندان تغییر را متعهد می شوند، آن را باز می شناسند و یک زمان آغازین را برایش تعیین می کنند.  از کارمندان برای نشستی که با شما داشته اند سپاسگزاری کنید. زمان نشست های دیگر را نیز تعیین نمایید.

گام چهارم: 

از دلایل عدم رعایت وظایف از سوی کارمنان این است که همگام با آنها پیش نمی روید. همگام با کارمند پیش روید. هنگامیکه کارمندان رفتارهای مسئله سازشان را مشخص نمودند، از تلاششان سپاسگزاری کنید و بگویید: پیشرفت را می بینم و به خاطر آن سپاسگزارم.

در هر وقفه زمانی، بهبود کارهایش را زیر ذره بین بگذارید. اگر چنین نکنید، کارمندان باور می کنند هرگز به تغییر نیازی نیست. اگر تغییر روی ندهد، اوضاع بهبود نمی یابد.  نادیده انگاری عملکرد مداوم نامطلوب جایگاهتان را سست می کند و رفتار منفی را گسترش می دهد. هنگامیکه کارمندان به تعهدپذیری شان ادامه نمی دهند، از آنها بپرسید آیا به کمک نیاز دارند یا خیر. به یاد داشته باشید هدف از تداوم نظارت، تعیین نمره نیست بلکه تغییر نمره است.

انتظارات تان را شفاف کنید، موانع را برطرف سازید یا هر پرسشی را جهت کمک به کامیابی کارمندان پاسخ دهید. شغل اصلی شما همین است. نیازی ندارید گام سوم را تکرار کنید. اگر کارمندتان هنوز تغییر نیافت، تنها راه چاره برکناریش می باشد.

گام پنجم:

پیشرفت و توسعه را فزونی بخشید. این کار ضرورت دارد اگر می خواهید تغییر عملکرد تداوم یابد و با دلایل عدم رعایت وظایف از سوی کارمندان آشنا شوید. افراد رفتارهایی را تکرار می کنند که بگونه ای مثبت فزونی می یابد. بازخورد مداوم –هر چند در وقفه های بیشتر- سبب می شود کارمندان روی غلتک بیفتند. به یاد داشته باشید نمی توانیم از کسی بیش از اندازه سپاسگزاری کنیم. هنگامیکه می بینید کسی کار مثبتی را انجام می دهد، بیدرنگ از وی سپاسگزاری کنید. منتظر نمانید. ستایش مثبت، خاص و صادقانه را ابراز نمایید. در این بین، تفاوت را احساس خواهید نمود.

راهکارهایی برای برندسازی از طریق بازاریابی محتوا
بخوانید

نکات طلایی برای مقابله با دلایل عدم رعایت وظایف

  • تربیت یک مهارت یادگیریست. بیشتر مدیران هرگز دقیقا نمی آموزند چگونه افراد و ادارات منابع انسانی را مدیریت کنند.
  • مدیران باورهای اشتباه را درباره کارمندان شان در ذهن می پرورانند که ویرانگرست و آنها را از کامیابی باز می دارد.
  • هنگامیکه کار ناکام بماند، مدیر هم ناکام می ماند. باید به کارمندان کمک کنید به موفقیت برسند.
  • بسیاری از مدیران کارمندانشان را برای عملکرد سازمان پاسخگو می دانند در حالیکه به آنها نمی گویند چه کاری را باید در چه زمانی انجام دهند.
  • یک مدیر باید بر تعدیل رفتار تمرکز کند نه اینکه نقش روانشناس را بازی کند.
  • جهت پدیدارسازی رفتار مطلوب، پیامدهای مثبت و منفی بجا را ایجاد نمایید.
  • ارتباط موثر به معنای ارائه اطلاعات به افراد نیست. بلکه در سایه ارتباط موثر، افراد می اندیشند شما چه می خواهید و خودشان را با آن سازگار می کنند.
  • بازخورد متناوب و خاص به کارمندان انگیزه و ابزار می دهد.
  • نخستین گام در تربیت تعیین این نکته است که چه چیز بر عملکرد ضعیف تاثیر می گذارد.
  • تربیت رو در رو یک گفتمان و هماندیشی دوسویه است نه یک سخنرانی یک طرفه.

نیروی انسانی یک شرکت یا سازمان، در صورتی که به خوبی مدیریت شود، تبدیل به یک سرمایه باارزش می گردد که سبب افزایش درآمد و سود شرکت و یا کارایی بهتر یک سازمان می گردد. از این رو بسیار مهم است که مدیران در مورد نحوه برخورد و مدیریت کارمندان و کارکنان دقت لازم را به عمل آورند و با شیوه های نوین مدیریت منابع انسانی آشنا باشند. برای نمونه با مطالعه مقاله فوق در می یابیم که مدیران ابتدا باید دلیل عدم انجام صحیح وظایف به وسیله کارمندان را آنالیز نمایند و سپس تکنیک « 5 گامی مداخله» در مورد مدیریت رفتاری و شیوه تربیت کارمندان، را پیاده سازند، تا با کمترین هزینه به بهترین نتیجه ممکن برسند.

آکادمی بازار با هدف توسعه علم و دانش مربوط به مدیریت و رهبری موفق یک کسب و کار و ایجاد شادی و انگیزه بین افراد جامعه، علاوه بر انتشار روزانه مقالات مفیدی همچون مقاله فوق در وب سایت خود، و برگزاری کلاس ها و کارگاه های آموزشی مختلف، به زودی اقدام به برگزاری «سمینار موفقیت» می کند. برای بهره مندی از مطالب به صفحات فوق مراجعه کنید.

به رشد فردی و کاری تون اهمیت میدین؟
در خبرنامه آکادمی بازار عضو بشین!
با عضویت در خبرنامه می تونید بهترین مطالب، پادکست ها و ویدئوهای سایت را از دست ندید
دنبال موفقیتم
یه امتحانی بکنید! هر وقت بخواهید می تونید اشتراکتون را لغو کنید 🙂

مطالب مرتبط

اهمیت استارتاپ چیست؟ ۱۱ قدم تا راه اندازی یک استارتاپ
تعریف تجارت آنلاین و روش راه اندازی آن
بازاریابی چریکی یا بازاریابی پارتیزانی یا گوریلا مارکتینگ
رمز موفقیت در کسب و کار : فقط کار کنید
تاکتیک کسب و کار موفق: وقت طلاست
برچسب ها

نوشته های مشابه

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

6 + 4 =

دکمه بازگشت به بالا
به رشد فردی و کاری تون اهمیت میدین؟
در خبرنامه آکادمی بازار عضو بشین!
با عضویت در خبرنامه می تونید بهترین مطالب، پادکست ها و ویدئوهای سایت را از دست ندید
دنبال موفقیتم
یه امتحانی بکنید! هر وقت بخواهید می تونید اشتراکتون را لغو کنید :)
close-link
بستن