سمینار بهره وری شگفت انگیز

قدرت مدیریت زمان این است که می‌تواند میزان بهره‌وری شما را افزایش داده و به شما اجازه ‌دهد که موضوعات بیشتری را در زمانهای کمتر به انجام سانید. در صورتی که با تکنیکی های روز مدیریت زمان آشنا باشید می توانید زمان خلق کنید و بصورت اعجاب انگیزی نسبت به بقیه پیشرفت نمایید و زمان‌های آزاد بیشتری برای دنبال کردن اهداف خود در اختیار خواهید داشت.

استاد احمد محمدی

هدف دوره

در بین همه‌ی منابعی که در اختیار داریم زمان با ارزشترین آن ها است ولی، به اندازه‌ی اهمیت خود از جایگاه و منزلتی بر خوردار نیست. علت بیشترشکستهای جبران ناپذیر زندگی فردی، کاری و اجتماعی، ما حاصل عدم استفاده‌ی مطلوب از زمان است. اهمیت این منبع به حدی است که امروزه پس از مدیریت اطلاعات،‌ مدیریت زمان به عنوان مهم‌ترین شاخه علم مدیریت محسوب می‌شود.

مخاطبین دوره

عموم افراد جامعه، علاقه‌ مندانی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را در حوزه بهره وری و مدیریت کارها افزایش دهند و با مدیریت و خلق زمان به موفقیتهای بی نظیری در زندگی دست یابند.

دستاورد های دوره

  • ارزیابی نحوه مدیریت زمان روزانه
  • آشنایی با الگوهای مدیریت زمان
  • تکنیک فشرده سازی زمان
  • توسعه قدرت تمرکز در کارها
  • آشنایی با عوامل اتلاف وقت
  • محاسبه قیمت هر ساعت از زمان
  • تکنیک های خلق زمان

مدیریت زمان

استاد احمد محمدی

سخنران انگیزشی و مربی توسعه فردی، مدرس و مشاور کسب و کار

سرفصل های آموزشی

تکنیک فشرده سازی زمان

توسعه قدرت تمرکز

تعلل و راهکارهای مقابله با آن

قانون انحراف از موفقیت

آشنایی با عوامل اتلاف وقت

تکنیک های شناسایی زمان تلف شده

راه های تفویض اختیارات اثربخش

سازماندهی کار و زمان

تکنیک های خلق زمان

محاسبه قیمت هر ساعت از زمان

آشنایی بیشتر با ارزش و اهمیت زمان در زندگی کاری و زندگی فردی

مرور مفاهیم کارایی، اثربخشی و بهره وری

شناسایی سیستماتیک الگوی فعالیتهای روزانه

آشنایی با برخی نگرشها و عادات غلط در کار

سوالات متداول