سمینار برنامه ریزی شغلی و زندگی

فقط 3 % افراد دنیا اهداف مکتوب دارند و عموما بیشتر منابع دنیا هم اختصاص به افراد هدفمند دارد، اگر خواهان موفقیت هستیم باید در تدوین هدفگذاری و برنامه ریزی آموزش ببینیم، زیرا باعث می شود در زمان، انرژی و هزینه های ما صرفه جویی شود، این امر دستیابی به هدف را ممکن می سازد و ما را جز افراد موفق و برخوردار از درآمد بالا، شغل دلخواه و زندگی و خانواده ایده آل می کند.

استاد احمد محمدی

هدف دوره

آشنایی شرکت کنندگان با مفاهیم برنامه ریزی و هدف گذاری، توضیح نظام باورها، بررسی چرخ زندگی، توسعه تفکر صحیح در هدفگذاری، تکنیک SMART، نقش عادتها در موفقیت، بررسی نحوه عادت سازی، نحوه تقویت و حذف برخی از عادات، مدیریت زمان در شغل و زندگی و …

مخاطبین دوره

عموم افراد جامعه که می‌خواهند به اهداف خود در زندگی و شغل برسند، درآمد خود را افزایش دهند و عادتهای یک فرد موفق را در زندگی کسب نمایند.

دستاورد های دوره

  • ارزیابی نتایج حال حاضر زندگی
  • ساختن نظام باورها
  • طراحی یک برنامه منسجم بلند مدت
  • ارزیابی عادتهای حال حاضر زندگی
  • حذف عادات بد و مخرب زندگی
  • ساختن عادات خوب جدید

پادکست هدف

استاد احمد محمدی

سخنران انگیزشی و مربی توسعه فردی، مدرس و مشاور کسب و کار

سرفصل های آموزشی

مفهوم برنامه ریزی شغلی

متولوژی ساختن آینده شغلی

عوامل موفقیت شغلی و زندگی

تعریف هدف

دسته بندی اهداف

مفاهیم مدیریت زمان در شغل

دسته بندی امور مطابق مدیریت زمان

تدوین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت

ارائه درصد تحقق اهداف شغلی و زندگی

نمودارهای روزانه ، هفتگی و ماهانه تحقق اهداف

بررسی باورهای موجود در زندگی و شغل

برنامه ریزی مجدد باورها

تعریف عادت

انواع عادات

نحوه تقویت و حذف برخی از عادات

کارنامه روزانه عادات

نمودارهای روزانه و ماهانه عادات

مدیریت زمان در شغل و زندگی

ارائه الگوهای تمرکز در شغل

سوالات متداول

عموم افراد جامعه که می‌خواهند به اهداف خود در زندگی و شغل برسند، درآمد خود را افزایش دهند و عادتهای یک فرد موفق را در زندگی کسب نمایند.

با شماره 88993288-021 تماس بگیرید.

بله، قطعا این سمینار به موفقیت شما در حوزه های مختلف زندگی و شغلی کمک خواهد کرد.