سمینار اعتماد به نفس

اعتماد‌ به‌ نفس از جمله مواردی است که می‌تواند به یکی از خصوصیات ممتاز هر فرد تبدیل شود. زمانی که میزان اعتماد به نفس در حد سالم و طبیعی باشد، فرد حس خوبی دارد و خود را مستحق احترام می داند، اما برعکس، وقتی که فرد اعتماد به نفس پایینی دارد، ارزش کم و ناچیزی برای نظرات و عقایدش قائل می شود. چنین افرادی همیشه نگران هستند، نگران از این که به اندازه کافی در نگاه اطرافیان خوب و مورد قبول نباشند.

استاد احمد محمدی

هدف دوره

بررسی میزان اعتماد به نفس افراد، تعریف اعتماد به نفس و عزت نفس، بررسی فرایند شکل گیری اعتماد به نفس در زندگی، تکنیکهای پایه ای و کاربردی جهت افزایش اعتماد به نفس و کمک به افزایش مهارتهای حل مسائل مختلف زندگی و موفقیت او در زندگی.

مخاطبین دوره

علاقه‌ مندانی که می‌خواهند دانش و مهارتهای خود را درحوزه اعتماد به نفس افزایش دهند و شاهد موفقیت های شغلی و اجتماعی شوند.

دستاورد های دوره

  • ارزیابی میزان اعتماد به نفس
  • آشنایی با مفهوم اعتماد به نفس
  • برنامه ریزی افزایش اعتماد به نفس
  • یادگیری تکنیک ها
  • تاثیر احساسات مثبت
  • مهارتهای افزایش اعتماد به نفس

فکرانه اعتماد به نفس

استاد احمد محمدی

سخنران انگیزشی و مربی توسعه فردی، مدرس و مشاور کسب و کار

سرفصل های آموزشی

شناخت خود

آشنایی با مفهوم اعتماد به نفس وعزت نفس

آشنایی با سیستم تفکر مغز

خود پنداره ها

چگونه اعتماد به نفس را بسازیم

برنامه ریزی جهت اجرایی کردن تکنیک ها

ارتباط احساسات با اعتماد به نفس

پذیرش رویدادها

تاثیر احساسات مثبت در اعتماد به نفس

مسئولیت پذیری

عادت سازی

تاثیر ارتباط با دیگران در اعتماد به نفس

سرزنش ممنوع

….

سوالات متداول

عموم افراد جامعه که می‌خواهند به اهداف خود در زندگی و شغل برسند، درآمد خود را افزایش دهند و عادتهای یک فرد موفق را در زندگی کسب نمایند.

با شماره 88993288-021 تماس بگیرید.

بله، قطعا این دوره به موفقیت شما در حوزه های مختلف زندگی و شغلی کمک خواهد کرد.