دوره اصول مدیریت و سرپرستی فروش

یک سرپرست فروش، نظارت بر پیشرفت فروش چه در قالب فردی و چه تیمی دارد و بررسی عملکرد فروشندگان، تدوین استراتژی‌ فروش یا بهبود برنامه‌های موجود از مهم ترین وظایف اوست. کمک به فروشندگانی که در کار خود با مشکل روبرو هستند، همچنین مسئولیت جذب نيروهای فروش توانمند و آموزش آنها با وی می باشد. او باید اطمینان حاصل کند که بالاترین عملکرد در فروش در حال انجام است، مهارت هاي مربیگری تيم فروش و ساختن یک تیم هنر اوست.

استاد احمد محمدی

هدف دوره

چگونگی تقویت فرهنگ فروش در هر سازمان ، توسعه تفکر فروش وبرنامه ریزی موثر فروش ، چگونگی جذب نیروی فروش توانمند و آموزش آنها ، کسب مهارت های رهبری تیم فروش و استراتژی های گوناگون در جهت اجرا برنامه فروش و نحوه برنامه ریزی ، تشکیل ، اجرا و بهبود درتیم فروش.

مخاطبین دوره

 • مدیران ارشد و مدیران فروش
 • فروشندگان و ویزیتورها
 • شاغلین صنوف مختلف
 • افرادی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه سرپرستی تیم فروش افزایش دهند

دستاورد های دوره

 • شناخت نقش مدیران فروش
 • نحوه تشکیل یک تیم فروش پیشرو
 • چگونگی جذب نیروی فروش توانمند
 • مدیریت بر مبنای اهداف فروش
 • شناخت نیازهای اساسی فروشندگان
 • تکنیکهای تمرکز در فروش
 • جاذبه و دافعه در مدیریت

پادکست تکنیک شکست

استاد احمد محمدی

سخنران انگیزشی، مدرس و مشاور کسب و کار

سرفصل های آموزشی

نقش مدیران فروش

تشکیل یک تیم فروش پیشرو

نحوه شروع به کار تیم فروش

مدیریت بر مبنای اهداف فروش

جنبه های روان شناختی فروش موفق

فرمول عملکرد

نحوه سبک رهبری

چگونگی جذب نیروی مناسب فروش

ارزیابی عملکرد تیم فروش

نقش زبان بدن در فروش

مهارتهای یک مدیر فروش

تشکیل یک تیم فروش پیشرو

مدیریت بر مبنای اهداف فروش

جنبه های روان شناختی فروش موفق

فرمول عملکرد

چگونگی جذب نیروی مناسب فروش

ارزیابی عملکرد تیم فروش

آموزش نیروی فروش

نحوه برنامه ریزی برای فعالیت های مرتبط با فروش

انضباط در تیم فروش

سوالات متداول

 • مدیران ارشد و مدیران فروش
 • فروشندگان و ویزیتورها
 • شاغلین صنوف مختلف
 • افرادی که می‌خواهند دانش و مهارت خود را درحوزه سرپرستی تیم فروش افزایش دهند

با شماره 88993288-021 تماس بگیرید.

بله، قطعا این دوره به موفقیت شما در حوزه های مختلف شغلی و کسب و کارتان کمک خواهد کرد.