دوره‌هاي آموزشي توسعه فردی، مهارت‌های ارتباطی و رفتاری

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)
نام دوره آموزشي مدت دوره (ساعت)
اصول کار تیمی 8
رفتار سازمانی 8
مدیریت موثر منابع انسانی 16
حفظ و نگهداشت افراد کلیدی 8
بهبود ارتباطات حرفه ای 16
تکنیک های حل مسئله 8
شناخت تیپ های شخصیتی 8
سبک های مدیریتی و رهبری 8
اصول و فنون مذاکره 16
زبان بدن 8
سبک های یادگیری 8
مدیریت زمان 8
تصمیم گیری 8
انگیزش فردی و گروهی 16
حل و فصل تنش های درون سازمانی(مدیریت تعارض) 16
بهبود عملکرد و بهره وری سازمانی 20
مربیگری 8
بهبود مهارتهای فردی و گروهی 16
جذب و استخدام 8
خواندن 746 دفعه