دوره هاي آموزشي کیفیت، ایمنی و بهداشت صنعتی

این مورد را ارزیابی کنید
(2 رای‌ها)
نام دوره آموزشي مدت دوره (ساعت)
تشریح و الزامات مستندسازی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 16 
نظام مدیریت زیست محیطی بر مبنای ISO14001 16 
طراحی آزمایش ها DOE 16 
تکنیک خطا ناپذیری فرایندها Pokka Yoke
سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE 16 
ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 16 
اصول نگهداری و تعمیرات 16 
شش سیگما
تشریح معیارهای مدل تعالی سازمانی EFQM 16 
گسترش عملکرد کیفیت QFD 16 
آموزش نرم افزار MINITAB
سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی ISO 22000:2005 16 
سیستم مدیریت آموزشی ISO 10015:1999 16 
کنترل نقاط بحرانی HACCP 16 
نظام مدیریت کیفیت جامع TQM 16 
نظام مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‏ای OHSAS 1001 16 
آشنایی با نظام مدیریت یکپارچه IMS 16 
ممیزی داخلی سیستم مدیریت یکپارچه IMS 16 
تعالیم دمینگ PDCA 16 
سیستم مدیریت هزینه های کیفیت COQ
کنترل آماری فرآیند SPC
تجزیه و تحلیل حالات خرابی بالقوه و اثرات آن FMEA 16 
دوره جامع سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 16 
GMP برای مدیران و پرسنل کلیدی؛ 16 
GMP برای اپراتورهای تولیدی؛ 16
بهداشت شخصی و پاکیزگی، تمیزکاری و ضدعفونی کارخانه 8
GSP و GDP عملیات خوب انبارداری و عملیات خوب توزیع برای شرکت‏های داروسازی؛ 16
GSP و GDP عملیات خوب انبارداری و عملیات خوب توزیع برای شرکت‏های پخش و توزیع؛ 16
ایمنی Safety در آزمایشگاه و وسایل حفاظت شخصی PPE
بازرسی قسمت اداری، فایل بهداشتی پرسنل و واحد آموزش 8
بازرسی انبارها، بازرسی اتاق نمونه‏برداری، بازرسی اتاق توزین 16 
بازرسی داخلی و ممیزی کیفیت و آنالیز Gap در شرکت‏های داروسازی 16 
روش‏های استاندارد کاری یا SOPهای مدیریت کیفیت و ایزو 16 
کنترل کیفیت حین تولید درصنایع دارویی IPQC 16 
خواندن 766 دفعه