ارتباط ریسک پذیری با موفقیت – برگزیده ای از فیلم دست های سنگی (Hands Of Stone – 2016)

1397/6/31 21:19:41شهریور 9ام, 1397|ویدئو ها|

مهارت ارتباط مؤثر با دیگران – برگزیده ای از فیلم جری مگوایر (Jerry Maguire-1996)

1397/6/31 21:21:15شهریور 5ام, 1397|ویدئو ها|

دیدگاه‌ها برای مهارت ارتباط مؤثر با دیگران – برگزیده ای از فیلم جری مگوایر (Jerry Maguire-1996) بسته هستند

تحت تأثیر قرار دادن دیگران – برگزیده ای از فیلم جری مگوایر (Jerry Maguire)

1397/6/31 21:23:06شهریور 2ام, 1397|ویدئو ها|

در اوج ناامیدی چه کنیم؟ – برگزیده ای از فیلم اگه می تونی منو بگیر (Catch me if you can 2002)

1397/6/31 21:23:46مرداد 28ام, 1397|ویدئو ها|

بارگذاری مطالب بیشتر