مستند کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی – ADHD/ADD – قسمت دوم

1397/1/7 15:18:14 اسفند 27ام, 1396|ویدئو ها, ویدئوهای مستند|

مستند کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی – ADHD/ADD – قسمت اول

1397/1/7 15:17:45 اسفند 21ام, 1396|ویدئو ها, ویدئوهای مستند|

خوآن مانوئل گالان (Juan Manuel Galán Pachón) – سیاستمدار جوان کلمبیایی

1397/1/7 15:45:08 بهمن 26ام, 1396|ویدئو ها, ویدئوهای مستند|