نقش امید و باور در آینده (داستان محله فقیرنشین) – احمد محمدی

1397/1/27 15:55:54 فروردین 27ام, 1397|ویدئو ها, ویدئو های دکتر محمدی|

نصب محصول در ذهن مشتری (وفادارسازی مشتریان) – احمد محمدی

1397/1/24 14:43:30 بهمن 18ام, 1396|ویدئو ها, ویدئو های دکتر محمدی|