مستند کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی – ADHD/ADD – قسمت دوم

1396/12/27 20:41:23 اسفند 27ام, 1396|ویدئو ها, ویدئوهای مستند|

مستند کودکان مبتلا به اختلال نقص توجه و بیش فعالی – ADHD/ADD – قسمت اول

1396/12/27 17:05:24 اسفند 21ام, 1396|ویدئو ها, ویدئوهای مستند|

خوآن مانوئل گالان (Juan Manuel Galán Pachón) – سیاستمدار جوان کلمبیایی

1396/11/29 10:32:49 بهمن 26ام, 1396|ویدئو ها, ویدئوهای مستند|

همایش اختصاصی

زمان و تاریخ همایش

معارفه های دوره آموزشی

تاریخ و زمان دوره های معارفه