چکیده کتاب آنچه مدیران برتر جهان بگونه ای متفاوت انجام می دهند (2)

1397/4/4 2:21:27 تیر 4ام, 1397|مدیریت موفق, مقالات|

چکیده کتاب آنچه مدیران برتر جهان بگونه ای متفاوت انجام می دهند (1)

1397/4/3 18:14:05 تیر 3ام, 1397|مدیریت موفق, مقالات|