چکیده کتاب آنچه مدیران برتر جهان بگونه ای متفاوت انجام می دهند (2)

1397/8/30 19:46:10تیر 4ام, 1397|مدیریت موفق, مقالات|

چکیده کتاب آنچه مدیران برتر جهان بگونه ای متفاوت انجام می دهند (1)

1397/8/30 19:48:42تیر 3ام, 1397|مدیریت موفق, مقالات|

بارگذاری مطالب بیشتر