زندگینامه برادران آلبرشت و راز موفقیت فروشگاه های آلدی

1397/11/13 10:10:41بهمن 13ام, 1397|زندگینامه افراد موفق, مقالات|

مدیریت در فیلم گرگ وال استریت The Wolf of Wall Street (2013)

1397/11/19 18:50:49بهمن 11ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, زندگینامه افراد موفق, مدیریت موفق, مقالات|

زندگینامه برنار آرنو مردی که نکات فروش را به خوبی میشناسد

1397/11/9 11:17:25بهمن 9ام, 1397|زندگینامه افراد موفق, مقالات|

ایستادگی و امید در فیلم پیانیست The Pianist (2002)

1397/11/9 19:56:13بهمن 8ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, زندگینامه افراد موفق, مقالات|

زندگینامه هنری فورد ، مخترع برجسته ی صنعت خودروسازی

1397/11/2 11:57:58بهمن 2ام, 1397|زندگینامه افراد موفق, مقالات|

بارگذاری مطالب بیشتر