عوامل موثر بر انگیزه کارکنان در یک سازمان و راهکار های افزایش آن

واژه ی انگیزش برگرفته از کلمه “انگیزه” است که به معنای نیازها، امیال، خواسته ها یا محرک های درون افراد می باشد. روند تشویق فرد به انجام اقداماتی برای رسیدن به اهداف است. در زمینه هدف و کار، عوامل روان شناختی مشوق رفتار فرد عبارتند از :

  • تمایل نسبت به پول
  • موفقیت
  • به رسمیت شناختن
  • رضایت شغلی
  • کار گروهی و غیره

یکی از مهمترین وظایف مدیریت، ایجاد تمایل میان کارکنان برای انجام کارها با بهترین توانایی های خود است. بنابراین نقش یک رهبر، افزایش رغبت در عملکرد کارکنان در مشاغل آنها است. روند انگیزه شامل سه مرحله است:

1. احساس نیاز یا محرک

2. محرک هایی که در آن نیازها باید بوجود آید (محرک هایی که در آن احساس نیاز شود).

3. هنگامی که نیازها برآورده یا ارضاء شده، یا به اهداف دست یافته باشند.

بنابراین می توان گفت انگیزه یک پدیده روانشناختی است، به این معنا که نیازها و خواسته های فردی می بایست با ایجاد یک طرح انگیزشی درگیر شوند. سمینار موفقیت با محیط شاد و انگیزه بخشی که دارد، می تواند یکی از همین طرح های انگیزشی باشد.

سمینار بزرگ موفقیت – استاد احمد محمدی

مدل سلسله مراتبی نیازهای مازلو

رفتار انسان هدف گرا است. انگیزش موجب رفتار هدف گرا می شود. از طریق انگیزه است که می توان نیازها را برآورده کرد. مدیر می تواند انگیزش را با درک سلسله مراتب نیازها شناسایی کند. نیازهای فرد به عنوان نیروی محرک در رفتار انسانی عمل می کند. بنابراین مدیر می بایست سلسله مراتب نیازها را درک کند. مازلو مدل سلسله مراتب نیازها را پیشنهاد کرد.

1. نیازهای شکوفایی فردی

2. نیازهای عزت نفس

3. نیازهای عشق و وابستگی

4. نیازهای امنیت

5. نیازهای فیزیولوژیک

شکل: مدل سلسله مراتب نیازهای مازلو

نیازها را می‌توان به صورت زیر دسته‌بندی کرد:

1. نیازهای فیزیولوژیک: اینها نیازهای اساسی هر فرد هستند که شامل غذا، پوشاک، سرپناه، هوا و آب و … می شود. این نیازها برای حفظ و ادامه بقا ضرورت دارد.

2. نیازهای امنیتی: این نیاز برای بقا انسان اهمیت دارند. هر فردی خواستار امنیت شغلی، محافظت در برابر خطر و امنیت املاک و دارایی هایش می باشد.

برنامه های انگیزشی چه تاثیری در بهبود عملکرد کارمندان دارد؟
بخوانید

3. نیازهای اجتماعی یا نیازهای تعلق پذیری و عشق : این نیازها از اجتماع ظاهر می شود. انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند. از نظر مازلو این نیازها دارای اهمیت می باشد مانند عشق ، مهربانی ، تعلق، دوستی، صحبت کردن و … .

4. نیازهای احترامی: این نیازها مربوط به تمایل به احترام به خود، شناخت، مورد احترام واقع شدن از سوی دیگران می باشد.

5. نیازهای خودشکوفایی: این نیاز بالاترین سطح نیاز در سلسله مراتب مازلو است و در افرادی دیده می شود که چهار نیاز قبلی او بر آورده شده باشد و شامل نیاز به خدمات اجتماعی وتعمق و تفکر خواهد شد.

مشوق های انگیزشی – مشوق های انگیزشی کارکنان

مشوق عمل یا وعده برای اقدام بزرگ تر است که می‌توان آن را محرک اقدامات بزرگتر نیز نامید. مشوق‌ها چیزیست که علاوه بر حقوق داده می شود به معنای پرداخت اضافه یا سود به کارمندان در عوض دستیابی به موفقیت و یا کاری بهتر است. مشوق ها ذوق و شوخی در کارمندان برای عملکرد بهتر ایجاد می کند. طبیعی است که هیچکس بدون هدف کاری انجام نمی دهد. بنابراین امید به پاداش مشوق قویی برای انگیزه کارمندان به حساب می آید. علاوه بر مشوق‌های مالی محرک های دیگری نیز وجود دارد که  موجب عملکرد بهتر فرد می شود از جمله رضایت شغلی، امنیت شغلی، ارتقاء شغلی و افتخار برای موفقیت. بنابراین گاهی اوقات مشوق ها می تواند به گونه‌ای عمل کند که موجب رسیدن به اهداف شود. نیاز به مشوق می تواند:

1. افزایش بهره وری

2. برای برانگیختن یا تحریک کار محرک

3. برای افزایش تعهد در عملکرد کاری

4. به لحاظ روانشناختی فرد را به گونه ای راضی میکند که به رضایت شغلی منتج شود

5. برای شکل دادن به رفتار یا دیدگاه اطرافیان نسبت به کار

6. برای افزایش شور و شوق نسبت به کار

7. برای حداکثر استفاده از توانایی های خود با حداکثر بهره وری و راندمان حاصل

5 عادت کوچک که از شما فردی شادتر می سازند
بخوانید

 

بنابراین، مدیریت باید دو دسته از مشوق های انگیزشی زیر را برای کارکنان ارائه دهد:

1. مشوق های مالی

این مشوق‌ها با دادن پاداش مالی زیر دستتان را راضی نگه می دارد. پول به عنوان منبع اصلی ارضای نیازهای مردم شناخته شده است. همچنین پول برای تامین نیازهای اجتماعی مردم با داشتن اقلام مواد مختلف مفید است. بنابراین پول نه تنها نیازهای روحی بلکه نیازهای امنیتی و اجتماعی را نیز ارضا می‌کند. لذا در بسیاری از کارخانجات طرحهای مختلف دستمزد و پاداش برای ایجاد انگیزه و تحریک مردم برای کار معرفی شده است.

2. مشوق های غیر مالی

علاوه بر مشوق های مالی، مشوق های غیر مالی ویژه نیز وجود دارد که می‌تواند نیازهای شخصی کارکنان را تامین کنند مشوق هایی را که نمی توان با پول اندازه گیری کرد در دسته ی مشوق های غیر پولی قرار می گیرند. هر زمان که یک مدیر نیازهای روانشناختی زیردستان خود را برآورده کند از مشوق های غیر مالی استفاده کرده است. مشوق های غیر مالی می تواند از انواع زیر باشد:

  • امنیت خدمات: امنیت شغلی مشوقی است که انگیزه زیادی برای کارکنان ایجاد می کند اگر کارامن باشد کارمند نیز حداکثر تلاش خود را برای رسیدن به اهداف شرکت بکار خواهد گرفت. از آنجایی که تنش های روحی را از فرد دور می سازد کارایی بهتری برای شرکت خواهد داشت
  • ستایش یا شناخت: ستایش یا شناختن یکی دیگر از انگیزه های غیر مالی است که نیازهای فردی کارمندان را برآورده میکند. گاهی اوقات ستایش از هر انگیزه دیگری موثرتر است و کارکنان بیشتر به ستایش پاسخ خواهند داد و سعی خواهند کرد بهترین توانایی خود را برای آن امر به کار گیرند.
  • طرح های پیشنهادی: سازمان می بایست  به دنبال پیشنهاد  یا دعوت از طرح های پیشنهادی زیردستان باشد. این موجب روح مشارکت در کارکنان می‌شود با انتشار پیشنهادات مختلف کارمندان در مقالات روزنامه‌های مختلف می توان محیط کار را بهبود بخشید همچنین باعث میشود کارمندان احساس مهم بودن کنند و در جستجوی روش های نواورانه برای خلق محیط و روش کار بهتر باشند.
  • غنی سازی شغلی: غنی سازی شغلی یکی دیگر از انگیزه های غیر مالی است که در آن کار کارمند غنی می شود. این کار را می توان با افزایش مسئولیت های فرد تعیین اهداف مهم برای او افزایش محتوا و ماهیت کار او انجام داد به این ترتیب کارمند کارآمد می تواند شغل های چالش برانگیز را پیدا کند تا در ان ارزش خود را اثبات کند. همچنین به بزرگترین انگیزه کارکنان کارآمد نیز کمک می کند.
  • فرصت های ارتقا: ارتقای ابزار مناسب و موثر برای افزایش روحیه در کار است فرصتهای برای پیشرفت و رشد کارمندان فراهم شود آنان احساس رضایت می‌کنند به سازمان بیشتر متعهد می‌شوند

با توجه به مقاله فوق و تعریف انگیزه، مشخص گردید در صورتی که نیازهای روانی و جسمی کارکنان برآورده گردد، آنان با انگیزه می گردند و هنگامی که انگیزه داشته باشند، هدفمند می گردند. حال تصور نمایید که کارمندان شما با انگیزه و هدفمند باشند! نتیجه آن هر چه باشد به نفع شما و شرکت شما خواهد بود. فرد با هدف و با انگیزه شغل و تمام کارهای خود را معنادار می یابد و در نتیجه احساس رضایت بیشتری خواهد کرد و تمام تلاش خود را برای انجام وظایف محول شده به وی، خواهد کرد؛ و حتی ممکن است چون خود را جزئی از شرکت شما می داند، فراتر از وظایف خود نیز قدم بردارد! 

به نظرتان عالی نیست؟! چنین سرمایه انسانی ارزشمندی را در مجموعه ی خود داشته باشید! اگر می خواهید کارکنان با انگیزه و سودآوری داشته باشید، پیشنهاد می کنم همراه با آنان در این سمینار شرکت کنید. استاد احمد محمدی در سمینار موفقیت به شما خواهند آموخت که راز موفقیت انسان ها چیست؛ و همچنین تمام ابزارهای موفقیت از جمله انگیزه بخشی به خود و دیگران را به شما تدریس خواهند نمود. جهت شرکت در این نمودار روی لینک زیر کلیک نمایید.

سمینار بزرگ موفقیت – استاد احمد محمدی

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه