درباره ندا تفضلی

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

نظریه انتشار نوآوری چیست و چرا هر کارآفرینی باید آن را بداند؟

1397/12/23 22:38:01اسفند 23ام, 1397|بازاریابی و فروش, مقالات|

۴ تکنیک فروش کاربردی برای پیشگیری از تغییر استراتژی قیمت‌گذاری

1397/12/21 20:24:54اسفند 21ام, 1397|بازاریابی و فروش, مقالات|

11 تکنیک پایه ای فروش برای موفقیت در کسب و کار را بیاموزید

1397/12/20 20:40:59اسفند 20ام, 1397|بازاریابی و فروش, مقالات|

بارگذاری مطالب بیشتر