درباره Elaheh Jabbari

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

دعا و نیایش – برگزیده ای از فیلم جایی که امید رشد می کند (Where.Hope.Grows.2014)

1397/4/24 15:36:34 تیر 30ام, 1397|ویدئو ها|

غلبه بر ترس های درونی – برگزیده ای از فیلم «بتمن آغاز می کند (Batman begins)»

1397/4/24 15:26:04 تیر 29ام, 1397|ویدئو ها|

افکار مثبت – برگزیده ای از فیلم جایی که امید رشد می کند (Where.Hope.Grows.2014)

1397/4/24 15:35:09 تیر 27ام, 1397|ویدئو ها|

زندگی – برگزیده ای از فیلم جایی که امید رشد می کند (Where Hope Grows-2014)

1397/4/24 15:38:03 تیر 27ام, 1397|دسته‌بندی نشده, ویدئو ها|