درباره Elaheh Jabbari

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

افکار مثبت – برگزیده ای از فیلم جایی که امید رشد می کند (Where.Hope.Grows.2014)

1397/4/24 15:35:09 تیر 27ام, 1397|ویدئو ها|

زندگی – برگزیده ای از فیلم جایی که امید رشد می کند (Where Hope Grows-2014)

1397/4/24 15:38:03 تیر 27ام, 1397|دسته‌بندی نشده, ویدئو ها|

تأثیر یادداشت برداری بر روی حافظه – برگزیده ای از فیلم یادگاری (Memento-2000)

1397/4/24 15:28:01 تیر 26ام, 1397|ویدئو ها|