درباره پویا فرمحمدی

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

کشف و شکوفایی استعداد در فیلم ستاره های روی زمین Like Stars on Earth

1397/11/25 5:10:59بهمن 24ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

مدیریت و سرپرستی در فیلم نیمه کور The Blind Side 2009

1397/11/19 18:51:39بهمن 17ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, زندگینامه افراد موفق, مقالات|

رسیدن به آرزو با مشکلات بسیار در فیلم دانگال Dangal 2016

1397/11/26 10:31:45بهمن 15ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, زندگینامه افراد موفق, مقالات|

آزادی در فیلم دیوانه ای از قفس پرید One Flew Over the Cuckoo’s Nest

1397/11/15 5:17:42بهمن 13ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, ذهن قدرتمند و موفقیت, مقالات|

مدیریت در فیلم گرگ وال استریت The Wolf of Wall Street (2013)

1397/11/19 18:50:49بهمن 11ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, زندگینامه افراد موفق, مدیریت موفق, مقالات|

بارگذاری مطالب بیشتر