درباره پویا دهقان

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

تغییر پارادایم – قسمت اول

1398/2/3 17:58:13اردیبهشت 3ام, 1398|انگیزشی و توسعه فردی, ذهن قدرتمند و موفقیت, زندگینامه افراد موفق, مقالات|

5 عامل بازدارنده از ثروتمند شدن – قسمت دوم

1398/1/26 11:49:36فروردین 26ام, 1398|انگیزشی و توسعه فردی, ذهن قدرتمند و موفقیت, مقالات|

تمرکز ، اعتماد به نفس و پایبندی به عقاید

1398/1/24 19:55:30فروردین 24ام, 1398|انگیزشی و توسعه فردی, ذهن قدرتمند و موفقیت, مقالات|

بارگذاری مطالب بیشتر