درباره Rajabzadeh

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

 ۷ حقیقت شگفت انگیز درمورد افرادی که بیش‌ از اندازه مثبت می‌اندیشند

1397/9/15 17:41:33 آذر 15ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

چگونه با خود انضباطی ثابت قدم بودن را در خود تقویت کنیم؟

1397/9/14 17:10:12 آذر 14ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

۹ علتی که بیان میکند چرا تجسم‌ سازی شما نتیجه‌ بخش نیست؟

1397/9/12 17:24:28 آذر 12ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|