درباره Rajabzadeh

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

6 اصل که باید برای رسیدن به یک تعادل میان کار و زندگی رعایت کنیم

1397/5/24 8:22:12 مرداد 24ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

 5 راهکار برای شناسایی و مبارزه با بزرگ‌ترین قاتلین انگیزه در شما

1397/5/21 18:12:52 مرداد 21ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

6 راهکار برای کنار آمدن با  احساس سرخوردگی و ناامیدی در زندگی

1397/5/21 15:58:39 مرداد 21ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

چگونه می توان روز خود را با انگیزه و پر بازده آغاز نمود؟

1397/5/20 18:25:42 مرداد 20ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

چگونه با کناره‌گیری از روابط عاطفی می‌توان از گذشته رهایی یافت؟

1397/5/20 16:25:35 مرداد 20ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

7 راه کار عملی برای افزایش ریسک پذیری و خارج شدن از منطقه امن

1397/5/19 6:57:42 مرداد 19ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|