درباره Rajabzadeh

این نویسنده هنوز جزئیاتی وارد نکرده است.
تا کنون یجاد کرده است وشته

5 راهکار موثر برای رهایی از در جا زدن و عدم پیشرفت در کار و زندگی

1397/6/27 16:26:08 شهریور 27ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

با نه گفتن به دیگران، به فرصت های عالی پیشروی خود بله بگویید

1397/6/27 7:06:53 شهریور 27ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, مقالات|

7 دلیل قانع کننده برای دنبال کردن رویاهای دیرینه کسب و کارتان

1397/6/25 16:06:22 شهریور 25ام, 1397|انگیزشی و توسعه فردی, کسب وکار اینترنتی, مقالات|