۹ علتی که بیان میکند چرا تجسم‌ سازی شما نتیجه‌ بخش نیست؟

آیا سعی کرده‌اید تا تجسم‌ سازی خلاق داشته باشید، اما نتیجه‌ای نداشته است؟ آیا هدف معینی را تجسم‌ سازی کرده‌اید اما به خاطر اینکه اتفاقی رخ نداده از آن دست کشیده‌اید؟ زمانی‌که دیده‌اید تجسم‌ سازی‌ خلاق شما اثری ندارد ناامید شده‌اید؟ به احتمال قوی علت تأثیر نداشتن تجسم این است که شما از قوانین استفاده از تجسم خلاق تبعیت نکرده‌اید.

تجسم سازی خلاق چیست؟

تجسم خلاق تکنیکی ذهنی است که با استفاده از تصویرسازی به نتیجه می‌رسید. به عبارت ساده آنچه را در ذهن تان تجسم می‌کنید در واقعیت به آن می‌رسید.

  • اگر شغل جدیدی می‌خواهید آن را در ذهن تان تجسم کنید.
  • اگر خواهان آپارتمان بزرگی هستید، خود را در حال زندگی کردن در آن تجسم کنید.
  • اگر عشق را می‌خواهید خود را در عشق تجسم کنید.

برای اثربخشی این تکنیک، باید از قوانین معینی پیروی کنید. تبعیت نکردن از این قوانین علت نرسیدن به نتیجه است. تجسم خلاق همان چیزی است که معلمان و مربیان آن را «قانون جذب» می‌نامند که احتمالاً‌ درمورد آن شنیده و خوانده‌اید.

چرا تجسم‌ تان نتیجه‌بخش نیست؟

1. شما باید هدفتان روشن و واضح باشد. دقیقاً باید بدانید که چه می‌خواهید. تحقق بخشیدن به اهداف نامشخص و مبهم، مشکل است. اگر ندانید که دقیقاً چه چیزی می‌خواهید چگونه انتظار دارید که بتوانید به آن برسید؟

چگونه مانند افراد موفق عادات صبحگاهی مفیدی داشته باشیم؟
بخوانید

2. دستیابی به برخی اهداف به خصوص اهداف بزرگ و آنهایی که باعث تغییر در زندگی می‌شوند به زمان زیادی نیاز دارند. اگر شما کم‌طاقت هستید و معمولاً پس از مدتی خسته می‌شوید و از کار دست می‌کشید، نمی‌توانید به هدفتان برسید.

3. آیا افکاری منفی دارید و شک و شبهه به دلتان راه می‌دهید و باور ندارید که می‌توانید به هدفتان برسید؟ این نوع نگرش منفی جلوی رسیدن به هدفتان را می‌گیرد؟ درصورتی که چند دقیقه درمورد هدفتان به طور مثبت تجسم سازی کنید و بقیۀ روز نسبت به هدفتان افکار منفی یا شک و تردید داشته باشید، تمام تلاش تان را از بین خواهید برد. این وقت گذاشتن بیهوده است و از علل اصلی نرسیدن به موفقیت است.

4. هر هدفی مستلزم بلند همتی و اشتیاق شدید است. اگر این دو را نداشته باشید به احتمال زیاد پس از مدتی دست از تلاش می‌کشید. همچنین این بدان معناست که واقعاً این هدف برایتان اهمیتی ندارد و برای رسیدن به آن حاضر نیستید که از خود مایه بگذارید.

5. تجسم سازی نوعی سحر و جادو نیست که ناگهانی شما را به موفقیت برساند. اینگونه نیست که با چند لحظه تجسم‌ سازی به نتیجه برسید. این شیوه تأثیری ندارد. با تکرار تجسم‌ سازی، داشتن اشتیاق شدید، باور داشتن به این تکنیک، مثبت بودن و در انتظار نتیجه بودن می‌توان به هدف مورد نظر دست یافت. قوانین معینی وجود دارند که باید از آنها تبعیت کرد. کتاب های بسیاری مثل « تجسم‌ سازی کنید و به رؤیاهایتان برسید» این تکنیک را توضیح داده‌اند.

5 گام طلایی تغییر باور ها جهت دستیابی به آرزوها
بخوانید

6. تجسم‌ سازی تنها و انجام ندادن کاری دیگر و منتظر نتیجه ماندن،‌ کافی نیست. این شیوه نتیجه نمی‌دهد. باید تجسم‌ سازی کنید و در عین حال هر  چه که باعث به ثمر نشستن طرح و برنامه‌تان می‌شود، انجام دهید. تجسم‌ سازی باید همراه با عمل باشد. افراد موفق هر آنچه را که می‌خواهند، تجسم‌ می‌کنند اما در آن راستا تلاش هم می‌کنند.

7. تجسم‌ سازی شرایط، موقعیت‌ها،‌ فرصت‌ها و افرادی را جذب می‌کند که می‌توانند به شما کمک کنند اما در عین حال شما باید آنها را شناسایی کنید، دست به کار شوید و منفعل نباشید. درها گشوده خواهند شد اما نباید دست به دست کنید، باید از درهای باز شده وارد شوید.

8. اگر تکنیک تجسم خلاق را مرتب انجام دهید، شما انگیزه می‌گیرید و موقعیت‌ها و شرایط را جذب می‌کنید. اما باید از آنها آگاه باشید و به کارگیرید. ذهنیت باز داشتن بیشترین کمک را می‌تواند به شما بکند. گاهی تقریباً با هیچ تلاش و کوششی به هدف می‌رسید که البته بیشتر درمورد اهداف کوچک این اتفاق می‌افتد. هرچه هدف بزرگتر باشد باید وقت و انرژی بیشتری را صرف آن کرد.

9. تجسم‌ سازی می‌تواند مسیر رسیدن به موفقیت را کوتاه‌تر کند. اگر اغلب آن را به کار ‌برید، در مواجهه با موانع تسلیم نمی‌شوید. مقاومت کنید و از قوانین معینی که در کتاب‌ها آمده است پیروی کنید.

جمع آوری ایمیل استراتژی مناسب برای یک فروشگاه اینترنتی
بخوانید

ثبت ديدگاه