چکیده کتاب پیشگامان عصر جدید نوشته توماس پتزینگر (1)

توماس پتزینگر در نشریه والت استریت به مدت 20 سال کار کرد. در 4 سال گذشته، ستون هفتگی می نوشت. وی جایزه جرالد لوب بزرگ ترین جایزه مالی و تجارت را دریافت نمود و چندین کتاب باارزش را به رشته نگارش درآورد.

این کتاب فرش قرمز را برای نوعی تازه از اقتصاد در آمریکا پهن می کند. یک اقتصاد مبتنی بر همکاری نه رقابت. کارمندان در این نوع اقتصاد ترغیب می شوند غریزه نوآورانه خود را دنبال کنند. قویترین شرکت ها آنهایی هستند که با تغییرات و تقاضاهای تازه خود را سازگار می کنند. همینطور که رهبران تجارت بیشتر و بیشتر همکاری، روابط دوستانه در محیط کار و انعطاف پذیری را در آغوش می گیرند، قواعد کهنه تجارت بیهوده می شوند. پیشگامان عصر جدید قواعد تازه ای را همراه با دانش ژرف برای تاریخ دانان و اقتصاددانان آینده فراهم می سازد. این کتاب را به کارفرمایانی پیشنهاد می کنیم که در رهبری شرکت نقش مهمی را ایفا می کنند. دانشجویان که تمایل دارند این نقش را ایفا کنند نیز می توانند این کتاب را بخوانند.

پیشگامان عصر جدید، مردان و زنانی که محیط کار و مارکت را زیر و رو می کنند

بیشتر آنچه درباره تجارت در آمریکا می دانید را در چند دهه آینده به چالش می کشند. پرسش هایی که به تار و پود تجارت می پردازند آهسته و پیوسته زیر پوست آمریکا نفوذ می کنند. محصولات چند هزار دلاری رایگان از دست می روند. کارمندان تصمیم هایی می گیرند که بر دوش مدیران سنگینی می کرد. شرکت ها با پشتیبانی مالی اندک یا با هیچ پشتیبانی مالی ناگهان پدیدار می شوند. شرکت های بزرگ بدون هیچ بودجه و طرحی به عملیات می پردازند. چه خبرست؟ صدها یا شاید هزاران نفر به بسامد تجاری جدید گوش می دهند.

3 راهکار ساده برای یافتن هدف غایی تان در زندگی
بخوانید

این پیشگامان عصر جدید دیگر به نهادهای گذشته پایبند نیستند. آنها ایده های بیشتری می خواهند. آنها درباره سبک های فردی و شخصیت با هم رقابت می کنند. فناوری دوستشان است. آنها می خواهند فناوری را به رقابت بدل کنند. ولی این پیشگامان بی محابا کاری نمی کنند. آنها جبهه تازه ای در افق می بینند. این جبهه از انعطاف پذیری و سازگاری لبریز است. تنها می توانید تصور کنید چگونه یک شرکت بسیار ساختاریافته می تواند چنین محیطی بیافریند. هدف اشتراک یافته سرود پیشگامان عصر جدید به شمار می رود. آنها می خواهند با هر کسی از رقبا گرفته تا مشتریان همکاری کنند.

قوانین ژرف

قوانین ژرف در قلب پروژه پیشگامان عصر جدید جای می گیرد. به بیان دیگر، تغییرات گریزناپذیرند و رفتار و تعهدات روزانه را شکل می دهند. نخستین قانون در قلب این تغییر این است که صرفه جویی با یادگیری پیوند می خورد و یادگیری همه جا به یک شکل روی می دهد. بازخورد و تعدیل به بازخورد و تعدیل بیشتر می انجامد و این فرآیند ادامه می یابد. هرگز اثرگذاری این فرمول ساده را بر محیط تجارت دست کم نگیرید.

The New Pioneers: The Men and Women who are Transforming the Workplace and Marketplace

قانون دوم به این نکته می پردازد که پیشگامان عصر جدید بنظر در یادگیری غرق می شوند و صرفه جویی راهش را به قله پیدا می کند. گروه ها –تا زمانیکه هدف یکسان دارند- بهترین اصول سازمانی را توسعه می دهند. باز هم تنها زمانی اعتبار این قانون را درمی یابید که آن را به جریان بیاندازید.

رشد معنوی چیست و چه فوایدی دارد؟
بخوانید

رژه میاندار

برخلاف باور عموم، میانداران با پیشرفت فناوری ناپدید نمی شوند. فناوری تازه بسیاری از کاغذبازی ها و بنابراین شغل های بی هدف را از میان برمی دارد. با این کار، میانداران بیشتری پدیدار می گردند. مردمانی که در جبهه تازه تجارت تلاش می کنند در زمینه هنر ارتباط مهارت دارند.

ناقوس رقابت به صدا در می آید. همینطور که اقتصاد به تجزیه شدن ادامه می دهد، از منطق بدورست بخواهیم کل سیرک را زیر یک چادر نگه داریم. همینطور که ارتباط بیشتر و بیشتر کارآمد می گردد، بیشتر و بیشتر بر اساس توان شبکه تان ارزیابی می شوید. بهترین ایده هایتان نیز از این شبکه نشئت می گیرد.

نوآوری های عمده در زندگی و فرای آن از ترکیب های بی همتا سر بر می آورند. اتم ها مولکول بودند که جهان را تشکیل دادند. تاریخچه موسیقی جاز نیز همین روند زیست شناسی را نشان می دهد. این تاریخچه یک داستان جذاب را بازتاب می دهد و نمایانگر تغییری شگرف در چند دهه گذشته می باشد. زمانی بهترین جاز از بهترین رهبران گروه های موسیقی به گوش می رسید. گروهی از موسیقیدانان بااستعداد گرد هم می آمدند و چندین ماه با وفاداری کنار هم کار می کردند.

و اما نتیجه! موسیقی شگرف در سایه همکاری کسانی تولید می شد که از سبک یکدیگر بخوبی آگاهی داشتند. امروزه تغییری را در دنیای جاز اغلب از حیث همکاری اعضا به چشم می بینیم. اگر در جایگاه یک موسیقیدان تلاش می کنید، از شما انتظار هر مهارتی می رود. تنها یک موسیقیدان بزرگ نیستید. یک ارتباط دهنده بزرگ نیز هستید.
پس، چگونه این را به تجارت ترجمه می کنید؟ آسان! بی تردید وفاداری کارمند را به آسانی آب خوردن احساس می کنید. آنها در این شرایط به آسانی مهارت می بینند. همکاری را در مسیر رقابت در آغوش بگیرید.

چگونه در غیاب رئیسمان، تصمیمات مهم بگیریم؟
بخوانید

شراکت با مشتریان

بی تردید زمانی سرمایه گذاران در زمینه تولید محصولات در آمریکا دستور می دادند. آنها بر محصولاتی تمرکز می کردند که فرض میشد بازده موفقیت آمیز را به همراه می آورند. با این همه، در جایی از مسیر، همه چیز تغییر یافت. نسل پس از جنگ جهانی دوم را مقصر بدانید اگر به یک سپر بلا نیاز دارید. آنها به وفور افزایش یافتند. بخوبی آموزش دیدند. در نتیجه، از پول و ایده برخوردار گشتند. آنها می توانند برای محصولات پول هزینه کنند. ولی، به هر محصولی نیز نیاز ندارند. آنچه می خواهند را می خواهند. آیا قانون نخست صرفه جویی را به یاد می آورید؟ اینجا همان نقطه ای است که جبهه تازه تجارت کارش را آغاز می کند.

تجارت های حاکم اکنون و در آینده تنگ ترین حلقه بازخوردی را تشکیل می دهند. آنها می توانند اطلاعات مورد نیازشان را از مشتریان بدست آورند و تغییرات لازم را در کمترین زمان ممکن صورت دهند. آری، مسابقه ای برای پاداش در جریان است. این پاداش همان مشتری است. آری، تجارت های بزرگ راه دایناسورها را می پیمایند. همدردی یک ویژگی پیشگام در این مسیر است. آیا چیزها را به همانگونه می بینید که مشتریان انجام می دهند؟

ثبت ديدگاه