چکیده کتاب عذرخواهی یک دقیقه ای (2)

در پی نتیجه نباشید

عذرخواهی نباید به خاطر کسب نتیجه یا گرفتن پاسخ باشد، چه مردم تو را ببخشد چه نه. عذرخواهی برای کسب نتیجه نیست، عذرخواهی برای این است که می دانی اشتباه کرده ای و این کار صحیحی است که می توانی برای جبرانش انجام دهی.

غالب مردم به هنگام انجام امور فقط روی نتیجه تمرکز می کنند و این که از نظر دیگران چگونه هستند. در حالی که تمرکز توجه و حواس بر روی کار و نحوه انجام آن کار را بسیار لذت بخش می سازد. می بایست به طور کامل در کاری که می کنیم حضور داشته باشیم به عوض این که نگران چیزهایی که در هفته آینده پیش خواهد آمد باشیم.

غالباً مردم واقعاً نمی دانند چگونه یک عذرخواهی موثر انجام دهند و به همین دلیل از آن طفره می روند و به همین دلیل که دل و جرأت این را ندارند که بگویند اشتباه کرده اند، موضوعات خیلی کوچک ناگهان از کنترلشان خارج می شود و در برخی موارد حتی قابل ذکر در اخبار روزنامه ها می گردد. اینان ظاهراً نمی دانند کی و چگونه عذرخواهی کنند. گاهی خودشان را در حال زیر لب زمزمه کردن ببخشید یا متأسفم می بینند. این عکس العمل ضعیف است که هیچ گونه تأثیر روی طرف مقابل ندارد. ( اگر کار اشتباهی چه عمدی و چه غیر عمد در مورد کسی انجام نداده ایم، صرف جلب توجه کسی انجام عذرخواهی کار درستی نیست. زیرا در این صورت با خود صادق نبوده ایم.)

وقتی دیدگاه های دو طرف در مورد لزوم عذرخواهی، متضاد و ناسازگار است، پیامد طبیعی آن، یک تصمیم ناسازگار می شود. در این صورت نیاز به یک فرد آگاه بی طرف است که به صحبت های هر دو نفر گوش فرا داده و کمک کند تا به یک راه حل عملی برسند. صرف این که فرد به خاطر نمی آورد که چه آسیبی به طرف مقابل رسانده دلیل نمی شود که از انجام عذرخواهی طفره برود. ممکن است آن واقعه برایش مهم نبوده یا آنقدر مشغول و گرفتار بوده که متوجه نشده چقدر کارش روی شخص مقابل تأثیر گذاشته و او را رنجانده است. کم توجهی به سخنان، افکار و نظرات اشخاص می تواند به آنها آسیب برساند.

در این صورت باید به آنان اطمینان داد که منظور بدی نداشته و نمی خواسته به ایشان آسیب برساند و مایل است وضع پیش آمده را اصلاح کند. وقتی ما از صمیم قلب عذرخواهی می کنیم، خودمان را می بخشیم، کارمان را جبران می کنیم و نشان می دهیم تغییر کرده ایم. در این صورت به آرامش روحی می رسیم. آنان که اطراف ما هستند نیز با این کار به آرامش خاطر می رسند. بر روی بسیاری از چیزهایی که اطراف ما هستند از جمله آرامش خاطر نمی توان قیمتی گذاشت. چون ارزش شان معنوی است و آن قدر دم دست هستند که هیچ هزینه ای بابت دریافتشان پرداخت نمی کنیم، با این وجود آنها را ندیده و کیلومترها دورتر به دنبالشان می گردیم.

در سازمان ها بسیاری از مشکلات دفتری، نتیجه رفتارهای ناسازگار، متضاد و زیان آور، تنگ نظری ها و کوته بینی هاست. حال آن که بقیه به دلیل اتفاقات، اشتباهات، غرور، خودبینی، غفلت و بی توجهی یا حماقت صرف است.

بهترین عذرخواهی از کسی که به او آسیب رسانده ای این است که بگویی اشتباه کرده ای، ناراحت هستی و می خواهی جبرانش کنی.

در سمینار موفقیت، از استاد احمد محمدی یاد خواهید گرفت، که هیچ گاه برای جبران گذشته دیر نیست، و این جبران چگونه باید باشد.

سمینار بزرگ موفقیت – استاد احمد محمدی

این به ما یاد می دهد که از تأثیری که رفتارمان بر دیگران می گذارد آگاه تر شده و در آینده دقیق تر و با ملاحظه تر باشیم. در این صورت می توانیم بر دیگران تأثیر گذاشته و نهایتاً آنها را هم نسبت به تأثیر رفتارهایشان بر دیگران حساس تر و با ملاحظه تر کنیم و کمکشان نماییم تا نیازی به عذرخواهی پیدا نکنند. کل راه جلوگیری از عذرخواهی همین است. هر بار عذرخواهی یک دقیقه ای شما را از تأثیر رفتارتان بر دیگران آگاه تر می کند.

نکات کوچک اما اساسی که باید برای دستیابی به موفقیت به آنها عمل کنید(2)
بخوانید

قبول مسئولیت

یکی از نکات مهم در عذرخواهی یک دقیقه ای پذیرش تقصیر داشتن است. تقصیر سهم ما در مشکلات یا نقش و تأثیری است که در آن داریم. گاهی به خاطر کاری که کرده ایم سکوت کرده و منفعل می شویم. در این صورت با خودمان و دیگران صادق نبوده ایم. در هنگام وقوع مشکل همواره باید بیندیشیم که نقش من در ایجاد این مشکل چه بوده است؟ اگرچه سرزنش دیگران به مراتب راحت تر است. دیدن خطا و اشتباه حتی از سوی دیگران و ابراز و بیان نکردن آن از ترس ناراحتی دیگران سهم ما را در آن افزایش می دهد.

تقدیر از خود

عمده ترین چیزی که باعث عدم صداقت و اقرار به اشتباهات و نهایتاً عذرخواهی می شود، احساس فرد نسبت به خودش است. افراد باید یاد بگیرند چگونه از خود تقدیر کنند. تقدیر فرد از خود به چهار عامل بستگی دارد. اولی سرنوشت است مانند انتخاب محل تولد، والدین، جنسیت و رنگ پوست که جبر زندگی است. دوم تجارب اولیه زندگی با بزرگترها مثل والدین، بستگان و معلمین. سوم موفقیت ها و شکستها در زندگی. چهارمین اصل خودارزشی، برداشت و استنباط ما از سه اصل اولیه است که از همه مهمتر و قویتر است. چون از روی این برداشت و استنباط است که ما تمام انتخابهای زندگی را انجام می دهیم.

one minute apologist

در اینجاست که باور ما از خود و از ارزشهای شخصی صرف نظر از تجارب گذشته مطرح می شود. در 2 حالت نفس انسان از کنترل خارج می شود. اول غرور بیهوده، و خودبزرگ بینی و دوم عدم اعتماد به نفس و خودکم بینی. هر دو دسته افرادی هستند که در عذرخواهی دچار مشکلند. افرادی که دچار غرور بیهوده هستند نمی خواهند ضعف ها و آسیب پذیری هایشان را با دیگران در میان بگذارند و آنان که عدم اعتماد به نفس دارند می ترسند بگویند اشتباه کرده اند چون ممکن است دیگران آنان را نالایق و بی کفایت تلقی کنند. هر دو دسته فاقد فروتنی و تواضع هستند و نمی فهمند که:

مردم متواضع خودشان را دست کم نمی گیرند، فقط در مورد خودشان کم فکر می کنند.

برای رفع این مشکل ما باید آگاهانه خودمان را از اعمالمان جدا کنیم. اگر ما فکر کنیم ارزش ما مشروط به اعمالمان و نظرات دیگران است، ارزیابی نادرستی از خود داشته و ناچاریم یا خود را بزرگتر از واقعیت جلوه دهیم یا به علت عدم اعتماد به نفس مدام به دفاع و حمایت از خود در برابر دیگران بپردازیم. در صورت وجود عشق بی قید و شرط به خود می توان احساس مثبتی به خود داشته و راحت تر در مورد عملکردمان قضاوت نماییم.

عزت نفس و عذرخواهی یک دقیقه ای

چه تعداد آدم هایی هستند که آسیب دیده اند یا قلبشان شکسته است به خاطر این که افرادی بهشان صدمه زده اند و شهامت اقرار به عمل اشتباه خود و عذرخواهی کردن از آنها را نداشته اند، آنها چه می توانند بکنند؟ معمولاً زمانی که شخصی باعث رنجش دیگری می شود، احساسات بد در ذهن او باقی می ماند و به کینه تبدیل می شوند. این کینه و دشمنی روز به روز عمیق تر و بزرگتر شده و می تواند حرکت و پیشرفت او را مختل کند. اما زمانی که بتواند با آن ناراحتی کنار آمده و در ذهنش آن را حل کند، به طور جادویی احساسات منفی و ترس هایش به یکباره ناپدید می شوند.

آشنایی با فروش مویرگی، مزایا و معایب آن
بخوانید

برای پاک کردن احساسات منفی دو راه وجود دارد. اول این که فرد خطاکار را بخشیده و اجازه دهیم آن رویداد از ذهنمان خارج شود. در حقیقت ذهن را آزاد سازیم. با درک این حقیقت که هیچکس کامل نیست و قبول این که مردم آن قدر درگیر مشکلات و مسائل خودشان هستند که فرصت دیدن احساسات دیگران را ندارند راحت تر می توان آنان را بخشید. دوم این که به آن شخص بگوییم که دقیقاً چه فکری می کنیم و چه احساسی داریم. وقتی ما شهامت به خرج داده تا با شخصی که برایمان اهمیت دارد، صادق باشیم در واقع به خودمان احترام گذاشته ایم. به او اجازه داده ایم بفهمد مایلیم با ما چگونه رفتار شود. همچنین به او نشان داده ایم چقدر برای رابطه مان با وی ارزش قائلیم و می خواهیم آن را حفظ و حتی شکوفا کنیم.

وقتی شما احساس خود را به شخصی که برایتان مهم است صادقانه بیان می کنید، نشان می دهید که برای خودتان و رابطه تان با او ارزش قائلید. مهمترین مسئله در این جریان این است که به طرف مقابل کمک کنیم بفهمد کار ناشایستی انجام داده که باعث رنجش ما شده است و قول بگیریم که رفتارش را عوض کند.

لحظه حقیقی

مرد جوان پس از آموختن تکنیکهای عذرخواهی یک دقیقه ای، رموز آن، فواید و کارکردهای آن، بعد از تعطیلات به شرکت بازگشت. به دفتر مدیرعامل رفته و گفت: یکی از چیزهایی که این هفته یاد گرفتم این بود که یک عذرخواهی به شما بدهکارم. شما از صراحت و روراستی من تشکر می کنید اما من نه با شما و نه با خودم روراست نبودم. مدتهاست که جزئی از مشکل شده ام، نه راهی برای حل آن. من شاهد اشتباهاتی در سازمان بودم اما هیچگاه شهامت گفتن را پیدا نکردم. از این که پیش از اینها حقیقت را به شما نگفتم شرمنده ام. اما می ترسیدم اطمینان شما و شغلم را از دست بدهم… و در آخر گفت می خواهم به شما پیشنهاد کنم از هیئت مدیره عذرخواهی کنید.

مدیرعامل گفت: آنچه تو امروز راجع به عذرخواهی یک دقیقه ای توضیح دادی قطعه گم شده تفکرات من بود . در این مدت من هم روی یک برنامه کاری که تصور می کنم بتواند یان وضعیت منفی را معکوس کند و شرکت را روی خط درس بیندازد کار کردم. اما این برنامه زمانی فایده دارد که بتوانم اعتماد هیأت مدیره را دوباره جلب کنم. عذرخواهی یک دقیقه ای شیوه قدرتمندی است برای تصحیح اشتباهی که کرده اید و ترمیم دوباره اعتمادی که یک رابطه خوب به آن نیاز دارد.

در روز مقرر در جلسه هیئت مدیره، مدیر عامل چنین آغاز کرد: تا اینجا همه شما از وخامت اوضاع کنونی شرکت اطلاع دارید و من مسئولیت کامل اشتباهاتم در قضاوت را که در شدت بخشیدن به این مشکل دخالت داشته به عهده می گیرم. من از اعمالم شرمنده ام. از این به بعد می خواهم درست عمل کنم و …

همچنان که مدیرعامل جمع بندی عذرخواهی یک دقیقه ای اش را می کرد، قیاف اعضا و جلسه آرام گرفت. سپس وی برنامه بازسازی را ارائه کرده و چگونگی پیاده سازی و اجرای جزء به جزء آن را شرح داد. پس از پایان سخنان مدیرعامل و مشورت اعضای هیأت مدیره، رئیس جلسه خطاب به مدیرعامل گفت: من از طرف تمامی حضار صحبت می کنم. ما همگی قویاً تحت تأثیر سخنان شما قرار گرفتیم. از عذرخواهی ات تشکر می کنیم و آن را می پذیریم. اگر روی حرف هایی که زدی بایستی ما صد در صد پشتیبان برنامه بازسازی تحسین برانگیز و موثری که ارائه کردی هستیم.

اعتماد به نفس خود را بالا ببرید تا سلامتی تان تضمین شود
بخوانید

مدیر یک دقیقه ای: خلاصه برداری

من سوالات زیر را از خودم می کنم و صادقانه به آنها جواب می دهم:

 • چه اشتباهی کرده ام؟
 • آیا کسی را اخراج کردم یا خواسته ها، آرزوها، احساسات و افکارش را دست کم گرفتم؟
 • آیا وقتی شایسته اش نبودم تقدیر یا پاداشی دریافت کردم؟
 • چرا این کار را کردم؟ آیا عمل نسنجیده، عجولانه و بدون فکری بود؟ آیا حساب شده بود؟ آیا نتیجه ترس، خشم یا عجز و ناکامی من بود؟ انگیزه ام از انجامش چه بود؟ چه مدت اجازه دادم ادامه پیدا کند؟ بار اول بود یا قبلاً تکرار شده بود؟
 • آیا این رفتار دارد جزئی از زندگیم می شود؟
 • چه حقیقتی وجود دارد که نمی خواهم با آن روبرو شوم؟
 • آیا خود من از رفتارهایم بهتر هستم؟

سپس کارهای زیر را انجام می دهم:

 • عذرخواهی یک دقیقه ای ام را با پذیرش آغاز می کنم.
 • من صادق هستم و پیش خود اقرار می کنم که مرتکب اشتباه شده ام و باید جبرانش کنم.
 • مسئولیت کامل اعمالم را بر عهده می گیرم و بی توجه به نتیجه، صادقانه نیاز به عذرخواهی از شخصی را که به او آسیب رسانده ام یا باعث رنجشش شده ام درک می کنم.
 • ضرورت فوری عذرخواهی را فهمیده ام و هر چه زودتر به انجامش اقدام می کنم.
 • به طور مستقیم به شخص آسیب دیده می گویم که اشتباهم چه بوده است.
 • احساسم را نسبت به کاری که با او کرده ام بیان می کنم.

عذرخواهی یک دقیقه ای ام را با تمامیت کامل می کنم:

 • دریافته ام آنچه انجام داده ام در تضاد با شخصی است که می خواهم باشم.
 • دوباره تایید می کنم که خودم از رفتارم بهترم و خودم را می بخشم.
 • با اصلاح رفتارم می فهمم که چقدر به شخص مقابل آسیب رسانده ام و با تغییر رفتار، تعهدم را به عدم تکرار آن نشان می دهم.

تا جایی که ممکن است باید مواظب باشیم که مرتکب اشتباهی نگردیم، ولی اگر مرتکب شدیم، باید شجاعت عذرخواهی هم داشته باشیم. ولی عذرخواهی هم آداب خاص خود را دارد، خصوصاً که این اشتباه و معذرت خواهی مربوط به شغل و محیط کار ما گردد و طرف ما همکاران یا بالادستی های ما باشند. زمانی هم که عذرخواهی اصولی را آموختیم و انجام دادیم، نیازمند جبران اشتباهات خود و تعهد به عدم تکرار آنان هستیم.

یکی از عادت های مثبت و سازنده انسان های موفق دنیا مطالعه کتاب های خودیاری و انگیزشی همچون کتاب «عذرخواهی یک دقیقه ای» است. اگر می خواهید سایر عادت های سازنده این افراد را یاد بگیرید، می توانید در سمینار موفقیت که به زودی توسط آکادمی بازار برگزار می گردد، شرکت نمایید. در این سمینار انگیزشی، استاد احمد محمدی شیوه تفکر، الگوهای رفتاری و همچنین عادت های مثبت و سازنده انسان های موفق را به شما خواهند آموخت. جهت آشنایی با نحوه ثبت نام در این سمینار و محتوای آموزشی آن، کافی است روی لینک زیر کلیک نمایید.

سمینار بزرگ موفقیت – استاد احمد محمدی

درباره نویسنده :

ثبت ديدگاه