ویدئو ها 1397/5/21 11:28:30

ویدوئو ها

ویژگی های یک فروشنده تلفنی حرفه ای – برگزیده ای از فیلم گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street – 2013)