ویدئو ها 1397/8/2 15:22:52

ویدوئو ها

ویژگی های یک فروشنده تلفنی حرفه ای – برگزیده ای از فیلم گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street – 2013)