ویدئو ها1397/9/24 10:42:51

ویدوئو ها

ویژگی های یک فروشنده تلفنی حرفه ای – برگزیده ای از فیلم گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street – 2013)