ویدئو ها 1397/7/8 0:49:53

ویدوئو ها

ویژگی های یک فروشنده تلفنی حرفه ای – برگزیده ای از فیلم گرگ وال استریت (The Wolf of Wall Street – 2013)