فروش ترسناک – احمد محمدی


 

چگونه یک محصول جدید را وارد بازار فروش کنیم؟

در جهان تجارت امروز، تغییر اجتناب ناپذیر است، ولی رشد این گونه نیست. رشد تجارت همیشه بستگی به استراتژی ها و اعمال به کار گرفته شده، دارد. میزان تلاش و فعالیت شما برای به کارگیری استرتژی رشد بازار، بستگی به اهداف و آرزوهای شما دارد. شما ممکن است برای رشد تجارت خود به آرامی برنامه بریزید، که در این صورت، می توانید یک بازار کوچک اما قابل کنترل را حفظ کنید. یا اینکه ممکن است یک استراتژی رشد پویایی را توسعه دهید که سبب شود ساختار سازمانی منعطف تری داشته که  با بازارهای جدید و رشد سریع مطابقت می کند. برای برآورده شدن اهداف تجاری خاص شما، صرف نظر از میزان رشد بازار مورد نظر، یک نیاز اساسی به رشد و یک برنامه برای یک سرمایه گذاری تجاری موفق وجود دارد. بدون آن، تجارت شما نسبت به فشارهای بازار مثل رقابت های رو به افزایش یا رکودهای اقتصادی منطقه ای آسیب پذیر خواهد بود.

برنامه ریزی و دستیابی به رشد بازار، چه به صورت محافظه کارانه چه به صورت فعالانه، نیازمند به کار بردن تعدادی تکنیک و اقدام بنیادی بازاریابی است. این اقدامات و تکنیک ها در چهار مرحله زیر بیان می شوند که برای پیشرفت تجارت شما در توسعه بازار جدید ضروری هستند:

مرحله1- بازار یا بازارهای هدف خود را تعریف کنید.

مرحله2- در مورد بازار خود تحقیق کنید.

مرحله3- وارد بازار شوید یا به دنبال بازار هدف دیگری باشید.

مرحله4- برنامه ای برای ورود به بازار بریزید.

چون محصولات، خدمات، و مشتری های شما منحصر به فرد هستند، ‌به هنگام طی این مراحل برای پیشنهادات توسعه بازار، نیازمند تطابق این مراحل با نیازهای خود هستید.

از آنجایی که ورود به یک بازار جدید و ارائه محصول جدید، همراه با ریسک بالایی است، آقای احمد محمدی نام این مبحث را «فروش ترسناک» نامیده اند. علی رغم ترسناک بودن این نوع فروش و ریسک بالای آن، با دانستن تکتیک ها و استراتژی های خاصی، می توانید به سود زیادی دست یابید. در ویدئوی فوق با توضیحات آقای محمدی پی به سودآورد بودن فروش ترسناک خواهید برد.

ثبت ديدگاه

یک + 4 =

همایش اختصاصی

زمان و تاریخ همایش

معارفه های دوره آموزشی

تاریخ و زمان دوره های معارفه