سمینار موفقیت آکادمی بازار 25 آبان 971398/2/15 15:11:25

سمینار موفقیت آکادمی بازار 25 آبان97

بازگشت به صفحه همه سمینارهای گذشته
15% تخفیف کلیه محصولات
پوچ
کتاب صوتی " 7 عادت مردمان موثر "
تقریبا نزدیک بود!
90% تخفیف کلیه محصولات
50 درصد تخفیف محصول “معجزه ذهن قدرتمند”
کتاب صوتی " 15 قانون ارزشمند رشد "
کتاب صوتی " هوش مالی "
فرصت بینظیر برنده شدن جایزه!
با چرخاندن گردونه شانس میتوانید محصولات آکادمی بازار را برنده شوید
در صورت عدم استفاده از جایزه ، مسئولیت آن به عهده خودتان است