دوره فروش موفق – احمد محمدی


مهارت فروش و تکنیک های فروشندگی حرفه ای

ما فروش و فروشندگی را به معنای بسیار عمومی وفراگیر  آن به کار می‌بریم:

هنگام استفاده از کلمه ی فروش و مهارت فروشندگی، فرض می نماییم که هر فردی تلاش می کند تا داشته ی خود را ارزشمند نشان دهد و طرف مقابل را برای به دست آوردن و استفاده از این داشته تشویق بنماید و در مقابل از او چیزی را که نیازمند است، دریافت نماید، مشغول شغل فروشندگی است.

بر اساس این نگرش و در این چارچوب، همگی ما به نوعی سرگرم فروش می باشیم، برای مثال: دست فروش جوراب  ، معلم دانش  ، پدر و مادر نصیحت ، یک شرکت محصول و برند ، فردی که در یک جلسه مصاحبه شغلی شرکت می کند، رزومه کاری خود را می فروشد، و حتی به تعبیری یک ملت، فرهنگ و تمدن خود را عرضه و به فروش می رساند. البته طبیعی است که همه ی این ها از لحاظ میزان سختی در یک سطح نمی باشند.

شاید بتوان گفت، یکی از ساده‌ترین اشکال فروش، هنگامی است که یک کالا را عرضه و در مقابل آن  پولی دریافت می نماییم. اما پیچیده‌ترین اشکال فروش، هنگامی است که اندیشه، تفکر و مدل ذهنی را عرضه می نماییم و از دیگران تایید و حمایت طلب می کنیم. شاید بتوان ادعا نمود که فروش و فروشندگی، مهارتی است که اگرفردی در آن ضعیف باشد، بعید است که در هر جامعه ای (مستقل از فرهنگ آن جامعه) رشد قابل توجهی را تجربه نماید.

در ایران هم نظیر بسیاری از نقاط جهان، سبک آموزش مهارت فروش معمولاً به یکی از دو انتهای طیف میل می نماید:

  • به طور عموم به شکل بازاری و غیرعلمی و با محتوایی از جنس انگیزشی آموزش داده می‌شود.
  • گاهی هم چنان علمی و پیچیده که کمتر کسی برای یادگیری آن، اشتیاق و حوصله پیدا می‌کند.

با توجه به مطالب فوق، و پی بردن به اهمیت  یادگیری فروش و فروشندگی، لازم است تمامی دسته های ذیل در دوره های فروش شرکت نموده و دانش و مهارت خود را در رابطه با فروش داشته ها یا کالاهای خود بهبود ببخشند:

  • افرادی که در یک فروشگاه یا مغازه کار می‌کنند و برای فروش یا معرفی محصولات با مشتریان در تماس می باشند.
  • افرادی که برای معرفی و فروش محصولات، به صورت حضوری به مشتریان مراجعه می نمایند.
  • افرادی که در قسمتی از فرایند بازاریابی تلفنی درگیر و مشغول فعالیت می باشند.
  • افرادی که سرپرستی یا آموزش فروشندگان و ویزیتورها را عهده دار می باشند.
  • افرادی که محصولات و خدمات ویژه ای را عرضه یا صرفاً معرفی می نمایند.

ثبت ديدگاه

15 − 14 =